Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Věda a umění - esej

Věda a umění - esej


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátkou úvahu o vztahu vědy a umění, která byla napsána pro předmět filozofické otázky vědy, v textu jsou vzaty v potaz jednotlivé aspekty nahlížení na umění, posléze pak jeho prolínání s vědeckými obory.

Obsah

1.
Úvod
2.
Subjektivita umění a objektivita vědy
3.
Věda součástí umění (literatura)
4.
Jednotlivé prolínající se obory
4.1
Architektura a statistika
4.2
Surrealismus a psychoanalýza
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Předměty vědeckých objevů tady kolem nás jsou, jen se musí objevit. Tuhle myšlenku dobře vyjádřil a rozvinul A. P. Čechov (nevím jestli jde o originální znění): "Vědy je zapotřebí, ale kdyby Newton byl ležel jinde a nepadlo mu na nos jablko, neupozornilo ho, že je tady pritažlivost zemská, pritažlivost by byla dál. On by ji neobjevil, objevil by ji někdo jiný. Za minutu, za vteřinu, za sto let. Ale kdyby Shakespeare nenapsal Hamleta, tak by nikdy nebyl, kdyby Leonadro da Vinci nenamaloval Monu Lisu, nikdy by už taková nevznikla. Kdyby velcí umělci neudělali svoje díla, tak jsme chudší." "Příroda je dílo vesmíru, umění je však dílem člověka." Řekl Karel Čapek.
Věda inspiruje umění více, než umění vědu, je to snad i tím, že umění může být inspirováno čímkoliv, bez jakýchkoliv ohledů, zda produkt bude muset být funkční, správný nebo objektivně platný jako to vyžaduje věda. Věda pro umění vytváří technologickou bázy. Příkladem je zvládnutí perspektivy v malířství, statiky v architektuře. Umění odráží společnost, čili i vývoj techniky."

Poznámka

Velmi zajímavý, čtivý text.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47585616cc90a.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Veda_a_umeni.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse