Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vedení lidí

Vedení lidí

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je problematika vedení lidí. V první části je uvedena definice a hlavní smysl správného vedení. Dále se autor věnuje postavě vedoucího pracovníka a vedení pod sdílenou vizí. Další část práce pojednává o koučování a týmové práci. V závěru se pak autor zaobírá koordinací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice
3.
Smysl vedení lidí
4.
Postava vedoucího pracovníka
5.
Manažer a lídr
6.
Vedení sdílenou vizí
6.1
Cíl
7.
Koučování
7.1
Dvě pojetí koučování
7.2
Nová role manažera
8.
Zmocňování
9.
Týmová práce
9.1
Dva základní pohledy na týmovou práci
10.
Koordinace

Úryvek

„Týmová práce

Tým, týmová práce je dalším z často frekventovaných výrazů, které se prosazují v moderních způsobech vedení lidí. Typické jsou následující dva základní pohledy na týmy a týmovou práce:
- chápání týmu jako uskupení lidí, kteří jsou sdruženi za účelem plnění určitých, často i zcela pravidelných pracovních úkolů (zde tým splývá s organizačním vymezením pracovní skupiny), kdy charakteristickým rysem týmové práce je zdůrazňování vzájemné závislosti mezi výsledky a prací dané pracovní skupiny jako celku;
- chápaní týmu jako ad hoc pracovní skupiny, sestavené k tvůrčímu řešení, popř. i realizaci specifického úkolu, obvykle nad rámec běžných pracovních úkolů.
V prvním případě je smyslem prosazování týmové práce snaha přesvědčit pracovníky, že každý svým dílem přispívá ke konečným výsledkům skupiny a že nikoli uzavřenost, ale vzájemná spolupráce a pomoc jsou tou správnou cestou k dosažení cílů. Jedince tak nabývá řady příznivých dojmů – na jedné straně, že i na něm a jeho práci záleží, jaký bude konečný výsledek, a na druhé straně ví, že pokud si nebude s něčím vědět rady, spolupracovníci ho nenechají na holičkách, ale může očekávat jejich pomoc.

Pracovní koalice-vedoucí pracovníci ve své činnosti využívají práce s vizí, usilují o vytvoření vzájemné důvěry jak u podřízených, tak i u nadřízených. Pracovníkům bývají poskytnuty dostatečné pravomoci pro plnění vytyčených záměrů.

Autonomní pracovní skupiny-skupina se skládá z 15-25 pracovníků, které spojuje stejný vytyčený cíl. Mají vymezeny základní pravidla fungování a odměňování skupiny a to:
-plná odpovědnost za vykonanou práci
-rozhodování o převzetí dalších úkolů
-práci si rozděluje sama skupina
-přebírá záruky za kvalitu vykonané práce, odpovídá za reklamace, zabezpečuje kontrolní činnosti
-zabezpečuje seřízení strojů
-volí ze svého středu zástupce, který reprezentuje skupinu navenek a zabezpečuje koordinaci práce
-skupina si samostatně vede agendu týkající se vykonané práce a rozděluje mzdové prostředky


Koordinace

Potřeba koordinace vzrůstá ze specializace a rostoucí složitosti úkolů, které mají být splněny. Smyslem koordinace je dosáhnout takové povahy fungování organizace, kterou lze charakterizovat výrazy, jako je proporcionalita, rovnováha, provázanost, synchronizace nebo optimální průběh.
Koordinace ve smyslu vyváženosti, nerozpornosti a kompatibilty je nezbytná již při stanovování cílů organizace. Při určování cílů by nemělo dojít k situaci, kdy dosažení jednoho cíle bude negativně ovlivňovat či dokonce vylučovat dosažení jiných cílů.
Koordinaci je potřeba věnovat pozornost při sestavování plánů, zvláště pak při správném stanovení posloupnosti aktivit a zdrojů. Čím méně budou funkční činnosti organizace určeny plány a čím méně budou aktivity a zdroje v plánech předem vymezeny a v předstihu zabezpečeny, tím větší nároky na koordinaci budou kladeny při naplňování řídících záměrů.
Rozsah koordinace závisí na zavedení ekonomických nástrojů řízení, ty však nejsou určeny tržně, takže jejich účinnost je jednoznačně spjata se „správností“ jejich nastavení managementem.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3611
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse