Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vektor řádkových maxim

Vektor řádkových maxim


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Plzeň

Charakteristika: Tato práce se věnuje vektoru řádkových maxim. Velmi stručně analyzuje problém popsaný v zadání, a navrhuje možná řešení. Charakterizuje programové vybavení. Hodnotí dosažené výsledky. Samotný program však není přiložen.

Obsah

1.
Název úlohy, zadání
2.
Analýza problému
3.
Návrh řešení, popis algoritmů
4.
Programové vybavení
5.
Dosažené výsledky a jejich vyhodnocení
6.
Závěr

Úryvek

" Anotace
Výsledkem algoritmu je řádkové maximum matice A.
1. Název úlohy, zadání
Vytvořte pro danou celočíselnou obdelníkovou matici A (m x n) tzv. vektor řádkových maxim B (m)
Vstup : m, n, matice A
Výstup : vektor B.

2. Analýza problému
Algoritmus je natolik jednoduchý, že nevyžaduje zvláštní analýzu..

3. Návrh řešení, popis algoritmů
Program se skládá pouze z procedur. První procedura načte hodnoty do matice (dvourozměrné pole). Následně se matice vypíše. Další procedura vyhledá řádková maxima a vypíše výsledné vektory. Algoritmy pro programování jsou patrny z přiložených vývojových diagramů.

4. Programové vybavení
Algoritmus byl naprogramován a odladěn v konsolové aplikaci programovacího systému Delphi7.

5. Dosažené výsledky a jejich vyhodnocení
Vypracovaný program splňuje v plném rozsahu požadavky zadání. Výpis programu je přiložen.

6. Závěr
Program byl spuštěn a odzkoušen"

Poznámka

Program není přiložen.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493edca230956.zip (166 kB)
Nezabalený formát:
Vektor_rad_maxim.doc (265 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse