Velikost dávky


Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dávka - charakteristika, typy dávek, důvod dávek. Velké dávky - důsledky (pozitivní: menší výskyt seřizování a nastavování, lepší využití kapacit, jednodušší řízení, při nákupu materiálu množstevní slevy, negativní: velké zásoby rozpracovanosti, čekání požadavku na zařazení do dávky, dlouhá průběžná doba, pomalá reakce, oddálení okamžiku zjištění neshod). Zmenšování dávek - důsledky (pozitivní: rychlejší uspokojení zákazníka, zrychlení toku příjmů zprodeje, snížení zásob rozpracovanosti a nákladů na držení zásob, zkrácení doby mezi vznikem neshody, jejím řešením a preventivními opatřeními, nové problémy: zajistit podstatné zkrácení seřizovacích časů, zvládnout větší nároky na koordinaci, vyřešit četnější mezioperační manipulace, menší rezervy pro případ vyřazení neshodného výrobku). Přístupy ke stanovení velikosti dávek - individualizovaná velikost dávky, kalendářní přístup, optimalizace velikosti dávky, minimální velikost dávky. Určení optimální velikosti dávky - kritéria, náklady relevantní vzhledem k velikosti dávky, vztahy pro výpočet nákladů.

Obsah

1.
Dávka
2.
Velké dávky
3.
Zmenšování dávek
4.
Přístupy ke stanovení velikosti dávek
5.
Určení optimální velikosti dávky

Úryvek

"Dávka

3 Počet požadavků zadávaných ke zpracování (k obsluze) najednou, zpracovávaných v čase za sebou nebo současně při jednorázovém vynaložení času a nákladů na přípravu a zakončení
dávky.

Typy dávek: výrobní dávka, dopravní dávka, manipulační dávka apod.

Důvod dávkového režimu

..Sdružování požadavků za účelem dosažení úspor z rozsahu. "

Poznámka

Přednáškový materiál č.3.
Soubor PDF.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447dd0418aefa.zip (137 kB)
Nezabalený formát:
velikost_davek.pdf (145 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse