Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik USA

Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik USA


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje otázky a odpovědi na téma Velká Británie a počátky britského impéria a vznik USA.

Obsah

1.
Teorie
2.
Pojmy
3.
Osobnosti

Úryvek

"1. Vzpomenete si, jak vzniklo Spojené království Velké Británie? Co bylo základem bohatství tohoto státu?
Spojené království vzniklo za vlády Anny Stuartovny. Před ní vládl Vilém III. a době spojené s jeho nástupem na trůn se říkalo slavná revoluce. Respektoval rozhodování parlamentu a vznikla konstituční monarchie. Bohatství jí přinášel zámořský obchod.
2. Jaké byly politické poměry ve Spojeném království?
O moc v parlamentě soupeřily bohatší vrstvy obyvatelstva zastoupené dvěma politickými uskupeními.
3. Vyložte pojmy toryové a whigové.
Toryové: představitelé dvorské strany v parlamentu, hájili zájmy pozemkové aristokracie a duchovenstva, jejich dědici se stali konzervativci
Whigové: představitelé opozice proti rekatolizačním a absolutistickým snahám Stuartovců, hájili zájmy podnikatelů a obchodníků, podíleli se na uskutečnění slavné revoluce, jejich dědici se stali liberálové
4. Co je kolonie? Které kolonie patřily Velké Británii v 18. století?
Území, patřící pod danou zemi. Kolonie VB: Virginie, Irsko, Bermudy, Bahamy, Jamajka, Gibraltar, Indie (Bombaj, Bengálsko), Kanada + 13 anglických osad, které vznikly mezi Kanadou a Floridou, Austrálie (dovoz trestanců), Nový Zéland.
5. Kdy vznikla první trestanecká kolonie v Austrálii? S kterými jmény je osídlování Austrálie spojeno?
26. ledna 1788 v Sydney – jméno na počest ministra pro správu kolonií. Kapitán James Cook Austrálii objevil, všem namluvil, že Austrálie je ráj prlný pastvin pro dobytek, ale byla to jen pustá krajina porostlá eukalypty. Trestanci byli pak odměňováni půdou a do 4 let dosáhl počet obyvatel Sydney 3500.
6. Vysvětlete pojem „bostonké pití čaje“.
Američané se cítili omezování, protože veškeré řemeslnické a průmyslové výrobky se dovážely z Anglie, a nebo se výrobky mohly dovážet jen prostřednictvím domovské země. Londýnská vláda se také nakonec rozhodla o zavedení kolkovní daně, která byla nakonec odvolána a místo ní byla zavedena dovozní cla. Po tomto vyhlášení obyvatelé amerických kolonií bojkotovali anglické zboží a roku 1773 osadníci převlečení za Indiány vysypali všechen dovezený čaj do moře = bostonské pití čaje.
7. Kdy došlo k vyhlášení nezávislosti amerických osad? Co mu předcházelo?
4. 7. 1776 bylo přijato Prohlášení nezávislosti amerických osad, které zformuloval Thomas Jefferson. Britský král chtěl potlačit odpor v amerických koloniích silou a uzavřel přístav v Bostonu. Ve Filadelfii byl svolán kongers všech 13 kolonií a prosadili myšlenku úplného rozchodu s mateřskou zemí. V čele byl statkář z Virginie: George Washington a v roce 1775 vypukla válka za nezávislost. Poté vzniklo USA.
8. Co si představujete pod pojmem velké tažení povozů?
Bílí osadníci podnikali objevné expedice za řeku Mississippi, protože počet obyvatel se na východním pobřeží zdvojnásobil. Poté úspěšně osídlili západní pustiny. Osidlování měla za následek zhoršení vztahů mezi americkým obyvatelstvem a Indiány, kteří se živili prérijním lovem. Američané jim slíbili západ USA, ale nakonec osídlili celé území mezi oceány a Indiáni byli vyhnáni do rezervací.
9. Jak byla pro USA získána Louisiana?
Do roku 1800 patřila Louisiana Španělsku, poté jej získala Francie, ale o kolonii ztratila zájem, takže USA ji odkoupily roku 1803."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5251453e2ba3b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Velka_Britanie_a_pocatky_imperia.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse