Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Velká Británie - komplexní informace

Velká Británie - komplexní informace

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základní geografické údaje o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Uvádí informace o státním zřízení, správním rozdělení, podnebí, rostlinstvu a zvířeně, dějinách, obyvatelstvu, přírodních podmínkách, nerostných zdrojích, hospodářství, zemědělství, dopravě, zdravotnictví. Zabývá se také turisticky zajímavými lokalitami, jako jsou Aberdeen, Bath, Brighton, Oxford a Cambridge, Douglas, Coventry i Hastings a mnoho dalších. Vyjmenovává území, závislá na Velké Británii.

Obsah

1.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
1.1.
Státní zřízení
1.2.
Přírodní poměry
1.3.
Povrch
1.4.
Podnebí
1.5.
Rostlinstvo a zvířena
1.6.
Společnost
1.7.
Dějiny
1.8.
Obyvatelstvo
1.9.
Hospodářství
1.10.
Zemědělství a rybolov
1.11.
Průmysl
1.12.
Spoje a sdělovací prostředky
1.13.
Zdravotnictví a sociální péče
1.14.
Zajímavá místa Velké Británie
1.15.
Území, závislá na Velké Británii
2.
Irsko
2.1.
Přírodní poměry
2.2.
Společnost
2.3.
Dějiny
2.4.
Státní zřízení
2.5.
Obyvatelstvo
2.6.
Hospodářství
2.7.
Zemědělství
2.8.
Průmysl a obchod
2.9.
Doprava a spoje
2.10.
Zdravotnictví a sociální péče

Úryvek

"STÁTNÍ ZŘÍZENÍ:
Spojené království je konstituční monarchie s parlamentní demokracií bez psané ústavy. Zákonodárný orgán - parlament tvoří Dolní (Poslanecká) sněmovna a Horní (Sněmovna lordů). Členové Dolní sněmovny jsou voleni ve volbách, členové Sněmovny lordů jsou jmenováni a část křesel ve Sněmovně lordů je dědičná. Výkonnou moc má vláda v čele s ministerským předsedou.

OBYVATELSTVO:
Nejpočetnější jsou Angličané, angličtina je úředním jazykem. V některých částech Skotska přežívá gaelština – starý keltský jazyk; ve Walesu se používá malé Velština. Od roku 1946 se do země stěhují obyvatelé hlavně z karibské oblasti, Indie a Pákistánu, tím se vytvořila mnohorasová a kulturně pestrá společnost. Vzrůstá počet muslimů a obyvatel dalších vyznání. Ke křesťanství se hlásí 90% populace, avšak aktivních věřících je málo.
Británie patří k nejvíce urbanizovaným zemím světa. Na venkově žije jen 8% populace. Velké rozdíly jsou v hustotě zalidnění. V centrální Anglii žije 1000 obyvatel/km2, v severním Skotsku je jich méně než 10/km2

HOSPODÁŘSTVÍ:
Z místa první světové hospodářské a průmyslové velmoci se Británie rozpadem koloniální říše, válečnými ztrátami a vzrůstající světovou konkurencí, propadla na čtvrté místo v Evropě. Tomuto úpadku nezabránilo ani využití zásob ropy v Severním moři, vstup do Evropského společenství ani velký nárůst podílu služeb.
I přesto je Velká Británie jedním z nejvyspělejších států světa, který zaujímá významné místo v průmyslu, v mezinárodním obchodě, bankovnictví, financích, v letecké a námořní dopravě a ve vývozu kapitálových investic.
Nejdůležitějším odvětvím je průmysl – především zpracovatelský, nejrychleji se rozvíjejí služby a těžba i zpracování ropy a zemního plynu.

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV:
Přestože zemědělství zaměstnává jen 2% práceschopného obyvatelstva, vyprodukuje asi 2/3 spotřeby potravin.Nejvíce úrodné orné půdy oseté obilím se nachází zejména v jižní Anglii. Jednotlivá pole jsou obvykle ohraničená pásy stromů. Znovu se zavádějí tradiční živé ploty, aby se tak vytvořily příznivější podmínky pro volně žijící zvěř. Na ostatních územích převládají pastviny, které tvoří téměř polovinu plochy země.
Na prvním místě je chov ovcí, následuje skot, prasata a drůbež. Proslulý je chov sportovních koní.
Hlavními plodinami jsou pšenice, ječmen, brambory a cukrová řepa. Důležitá je také výroba krmiv a chmele. Zemědělská výroba je vysoce mechanizovaná.
Vzhledem k vydrancování lovišť a silné zahraniční konkurenci, rybolov upadá. V teritoriálních vodách došlo kvůli rybolovu ke střetům s Islandem a Dánskem."

Poznámka

Obsahuje překlepy a věcné chyby ve jménech.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera304
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse