Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Velká čínská zeď - esej

Velká čínská zeď - esej


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, kdy, jak, proč a kým byla postavena Velká čísnká zeď. Opominuto není ani, jak vypadá dnes a jak je chráněna.

Obsah

1.
Historie
a) Kdy byla zahájena výstavba
b) Kdo nechal Zeď postavit
b) Podoba zdi
2.
Současnost
a) Současný stav
b) Její viditelnost z vesmíru
3.
Závěr

Úryvek

"Nejvýznamnějšími staviteli byli císaři dynastie Ming. Právě oni dali zdi podobu, jakou známe dnes. Když se ve 13. století podařilo Mongolům do Číny proniknout, rozhodli se císaři posílit obranu. Úplně změnili způsob stavby. Nejdříve urovnali terén a pak na něj položili několik vrstev kamenných desek, čímž vytvořili pevný základ o síle 1,5 metru a šířce 7,6 metru. Na něj navršovali další vrstvy,přičemž vnější plochy tvoří rovněž kameny o síle 1,5 metru a vnitřní prostor vyplňovala kamenná drť,zemina a vápno. Když zeď dosáhla potřebné výšky, šesti metrů, postavila se nahoře poslední vrstva z pálených cihel široká 6metrů (kvůli jejich velké spotřebě se podél stavby budovaly nové cihelny). Dále se na vnitřní straně často budovaly jeden metr vysoké zábrany proti pádu dolů a na vnější straně až 1,8 metru vysoké cimbuří.
Po celé délce zdi bylo vystavěno asi 25 000 strážních věží. Některé sloužily pouze jako pozorovatelny, v jiných sídlilo vojsko. Stavěly se ve vzdálenostech 90-180 metrů. Maximální vzdálenost jedné vojenské posádky od druhé byla 18 kilometrů. Zprávy o útoku se mezi věžemi přenášely pomocí kouřových signálů, které udávaly počet nepřátel (jeden signál znamená 100 nepřátel, dva znamenají 500 a tři signály přes 1000 nepřátelských vojáků). Rychlost přenosu informací na tak dlouhou vzdálenost nebyla překonána až do vynálezu rádiových přístrojů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473db71f8683e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Velka_cinska_zed.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse