Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Heslovité zápisky z hodin v základních bodech zachycují předpoklady, průběh a důsledky Velké francouzské revoluce a dostávají se až k prohlášení Napoleona císařem.

Obsah

1.
Francie před revolucí
2.
I. fáze revoluce
3.
14. červenec 1789
4.
Období ústavodárného shromáždění
5.
Republika
6.
II. fáze revoluce
7.
Jakobínská diktatura
8.
Koaliční války
9.
Výsledky, význam, přínos
10.
Direktorium

Úryvek

"Velká francouzská revoluce

Francie před revolucí

Nejmocnější stát na kontinentě, výbojné války, nejlidnatější

Tři stavy – duchovní (300000), šlechta (400000) – privilegovaná vrstva (3%);třetí stav (25,5mil.) živil první dva
Třetí stav proti merkantilismu,netolerance hugenotů,cenzuře

Vliv neúrody,vnitřní cla
1774 – Ludvík XVI – krize státních financí, nevole vůči jeho ženě

¨1. Fáze – období generálních stavů
-květen 1789 – generální stavy ve Versailles
-17. Června se 3. Stav prohlásil za Národní shromáždění (s právem povolovat daně a vypracovat ústavu)
Požadavky – sdílení moci, omezení panovníka, rovnost občanů, občanské svobody
Král – uzavřel sněmovnu, poslanci ale zasedali dál v Míčovně, přísahali, že se nerozejdou dokud nedají zemi ústavu, přidalo se duchovenstvo, šlechta, král uznal existenci NS
-Hlasovali společně podle počtu poslanců, ne odděleně po stavech

14. Červenec 1789
-Dobytí Bastily – symbol absolutního režimu
-ovládnutí pařížské radnice
-Vznik národní gardy (gen. La Fayette)
-následovala povstání na venkově – proti feudální vrchnosti, útěky šlechty
-4./5. 8. Zrušeno poddanství a šlechtická privilegia
-přístup k úřadům podle schopností
-idea občanské rovnosti

období ústavodárného shromáždění (17.6.1789 – 30.9.1791)

- Deklarace práv člověka a občana (jedním autorů La Fayette) – Svoboda a rovnost před soudem, právo na soukromé vlastnictví,osobní svoboda,lid je jediným zdrojem moci
- Základ každé občanské společnosti
- Plná práva Židům (1. V Evropě)
- Král nechtěl jejich opatření přijmout – poslanci se dohodli, že král má pouze právo odročujícího veta
- Zásobovací problémy v Paříži,král shromažďoval do Versailles vojsko
- Tažení žen a národní gardy na Versailles, vnikli dovnitř, donutili krále přesídlit do Paříže
- 1790 – konstituční monarchie (oddělení moci)
- Volební právo pro 4 mil. Bohatých, stejně tak členství v nár. gardách
- Země decentralizována na departmenty
- Král Francie – král Francouzů, přijal trikoloru
- Politické strany – radikálové – levice ….. umírnění – pravice
- Mimo sněmovnu – politické kluby
- Jakobíni – nejprve umírnění, pak radikálové, M. Robespiere
- Cordelieři – nejradikálnější, J.P.Marat, G.J.Danton
- Sanscouloti – městské lidové vrstvy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511d42ec373de.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Velka_francouzska_revoluce.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse