Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Velvana a.s. - skladování a logistika

Velvana a.s. - skladování a logistika


Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje systém skladování a logistiky ve společnosti Velvana a.s. Věnuje se skladovacím prostorám, zásobníkům, paletovým místům. Uvádí koncepci skladování, a zmiňuje společnosti Velplast, a.s., JP Plast, s.r.o. Kyjov a Paramoplast, a.s. Pardubice jako dodavatele obalového materiálu.

Obsah

1.
Skladovací prostory
2.
Skladovací zásobníky
3.
Paletová místa
4.
Koncepce skladování
5.
Dodavatelé obalového materiálu
5.1.
Velplast, a.s.
5.2.
JP Plast, s.r.o. Kyjov
5.3.
Paramoplast, a.s. Pardubice

Úryvek

"Skladování a logistika

Pro skladování surovin a hotových výrobků jsou ve Velvana, a.s. k dispozici rozsáhlé skladovací prostory.

Na skladování surovin je ve firmě k dispozici několik zásobníky jak na standardní suroviny, tak připravených k dalšímu využití. Při skladování hotových výrobků má Velvana, a.s. k dispozici řadu dalších zásobníků. Zásobníky na skladování surovin jsou propojeny s výrobními zařízeními a zásobníky hotových produktů jsou napojeny k plnícím linkám.

V současné době je v areálu Velvana, a.s. cca 9 000 paletových míst. Všechny sklady jsou řádně udržovány, jsou suché a jeden sklad je temperovaný. Všechny sklady odpovídají požadavkům EN ČSN 650201. Od září 1999 má Velvana, a.s. potvrzení od celního úřadu na celní sklad. Další skladovací prostory jsou v regionech u dceřiných akciových společností.

Materiál je skladován podle koncepce skladování, vytvořené pro potřeby Velvana, a.s., a to na základě obrátkovosti zásob. Zboží je vyskladňováno podle principů FIFO. Velvana, a.s. nyní zakoupila část areálu, kde se nachází vlečka – jsou zpracovávány dvě varianty na vybudování nového stáčiště. První varianta řeší přesun surovin do Velvana, a.s. pomocí autocisteren a druhá varianta počítá s přesunem pomocí produktovodu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_log0006.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Velvana_sklad_logist.rtf (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse