Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejný sektor a jeho formování

Veřejný sektor a jeho formováníKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola PRIGO, z.ú., Havířov

Charakteristika: Seminární práce se zabývá specifiky veřejného a občanského sektoru. Je zde objasněn Pestoffův trojúhelník a předvedena jeho aplikace. Součástí je i vývoj a efektivnost veřejného sektoru. Závěr patří typologii neziskových organizací v ČR.

Obsah

1.
Definice
2.
Základní subsystémy
3.
Veřejný sektor
4.
Odvětví veřejných služeb
5.
Princip řízení veřejného sektoru
6.
Občanský sektor
7.
Pestoffův trojúhelník
8.
Efektivnost veřejného sektoru

Úryvek

"Veřejný sektor

Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, je součástí sektoru služeb neboli terciárního sektoru.
Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, kterou tvoří soustava úřadů s centrální nebo územní působností. Kromě veřejné správy tvoří veřejný sektor další organizace financované z veřejných prostředků, které poskytují veřejné služby (např. nemocnice, školy, domy sociální péče, atd.). Od soukromého sektoru se veřejný sektor liší především tím, že není založen na ziskovém principu, ale finanční prostředky na své fungování získává z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány prostřednictvím daní.

Odvětví veřejných služeb jsou následující (členění dle COFOG):
• Všeobecné veřejné služby (veřejná správa)
• Obrana
• Veřejný pořádek a bezpečnost
• Ekonomické záležitosti
• Ochrana životního prostředí
• Bydlení a společenská infrastruktura
• Zdraví
• Rekreace, kultura a náboženství
• Vzdělávání
• Sociální věci

Klíčovým výstupem veřejného sektoru jsou veřejné služby, proto je z hlediska managementu pro všechny organizace patřící do veřejného sektoru klíčové především řízení poskytovaných služeb (veřejných služeb), nicméně vzhledem k rozmanitosti veřejného sektoru jsou uplatňovány všechny obory řízení kromě výroby.
V souvislosti s veřejným sektorem používá ekonomická teorie pojem veřejné statky. Veřejné statky jsou jedním z charakteristikcých produktů veřejného sektoru, resp. veřejné správy. Ovšem ne všechny veřejné služby jsou veřejnými statky.


Princip řízení veřejného sektoru je následující:
• Od veřejnosti (lidu) pochází veřejná moc, vzniká veřejný zájem, na základě daní a poplatků vznikají veřejné finance (soustava veřejných rozpočtů) a veřejné vlastnictví.
• Vše uvedené je předpokladem fungování veřejného sektoru produkujícího veřejné služby. Veřejná správa řídí ostatní složky veřejného sektoru a navíc reguluje chování lidí.
• Strategické řízení veřejných služeb má v rukou politická reprezentace, která…:
o iniciuje
o kontroluje
o ukončuje
• …poskytování jednotlivých veřejných služeb na základě moci, kterou získala od veřejnosti (od voličů)."

Poznámka

Práce obsahuje 2 schémata. Čistý text je v rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e008d71ccda.zip (488 kB)
Nezabalený formát:
Verejny_sektor_jeho_formovani.doc (532 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse