Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vesnická kolonizace a hospodářství

Vesnická kolonizace a hospodářství


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručným popisem vesnické lonizace. Kolem roku 1000 prudce vzrostlo množství evropského obyvatelstva přibližně na 40 milionu. To umožnila vyšší výkonnost v zemědělství, zároveň však zvýšení počtu lidí kladlo další nároky na výrobu a přísun potravin. Podmínky pro rozvoj zemědělství v 11.-13. stol. byli příznivé a došlo k výraznému oteplení podnebí.

Obsah

1.
Obsah
2.
Vesnická kolonizace
a) Pojem kolonizace
b) Vnitřní kolonizace
c) Vnější kolonizace
3.
Jak kolonizace probíhala
4.
Emfyteutické (Německé) právo
5.
Novinky v zemědělství

Úryvek

Jak kolonizace probíhala.
Šlechtic, kterému patřil neobydlený kraj, předal zakladateli vesnice – lokátorovi písemnou smlouvu. V ní pověřil lokátora řízením všech prací spojených se založením vesnice. Lokátor se staral o příchod osadníků a o vyhledávání vhodného místa pro vesnici. Vyměřil a rozdělil půdu na jednotlivá pole a řídil budování nových obydlí.
Stálé držení půdy zajišťovalo vesničanům nové právní ustanovení přinesené z Německa –Emfyteutické (Německé) právo.
Kolonisté se stávali poddanými svrchnosti a platili daň v podobě pevně smluvených dávek, (Z pole o velikosti 1 lánu = 18ha, zaplatili ročně asi 250g stříbra.). Platilo se 2X do roka na sv. Jiří (24.4.) a na sv. Havla (16.10.) Poddaní rolníci museli také několik dní v týdnu robotovat (3-4 dny z lánu do roka). Při splnění těchto podmínek mohli svá pole držet dědičně. Výš peněžních dávek byla určena jednou pro vždy.

Poznámka

Krátká práce, která podává pouze základní přehled. V práci uveden i zdroj, ze kterého se čerpalo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4404b1e38c00e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Vesnicka_kolonizace.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse