Veterinární lékařství 1

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na veterinární lékařství. V první části jsou probírány zlomeniny kostí, klasifikace zlomenin, volby fixace zlomeniny, biologická fixace fraktur. Dále pojednává o principech vnitřní fixace fraktur, péči pacientů s ESF, otevřené fraktuře či zlomeninách kostí u mladých zvířat. Nakonec rozebírá hypertrofické pulmonální osteopatie, kostní cysty, tumory kostí nebo degenerativní onemocnění kloubu.

Obsah

1.
Zlomeniny kostí
2.
Klasifikace zlomenin
3.
Hojení fraktury
4.
Volby fixace zlomeniny, způsoby léčby zlomenin
5.
Dlahování končetiny, závěsy a smyčky
6.
Biologická fixace fraktur
7.
Principy vnitřní fixace fraktur
8.
Implantáty a nástroje k vnitřní osteosyntéze
9.
Vyjmutí implantátů
10.
Zevní skeletní fixace (ESF)
11.
Akrylátový zevní skeletní fixátor (APEF)
12.
Systémy zevní skeletní fixace
13.
Péče u pacientů s ESF
14.
Komplikace spojené s ESF
15.
Kostní štěpy a indikace pro jejich použití
16.
Otevřená fraktura
17.
Infekce kosti – osteomyelitida -viz osken. papíry
18.
Komplikace hojení zlomenin
19.
Zlomeniny kostí u mladých zvířat
20.
Nemoci kostry jako celku
21.
Panostitis iuvenilis
22.
Hypertrofická osteodystrofie
23.
Hypertrofická pulmonální osteopatie
24.
Retence růstové chrupavky
25.
Kraniomandibulární ostepatie
26.
Osteochondrodysplazie
27.
Kostní cysty
28.
Tumory kostí
29., 30., 31. viz oskenované papíry
32.
Vývojová onemocnění kloubů
33.
Osteochondroza
34.
Septická artritida
35.
viz oskenované papíry
36.
Degenerativní onemocnění kloubu (artroza)
37.
Traumata kloubů

Úryvek

"KULHÁNÍ
= porucha harmonického průběhu fze kmitu a podpěru nebo v klidu porucha zatěžování končetin
klasifikace:
•kuhání ve fázi podpěru (retrakce) – projeví se když je končetina ve styku s podložkou
• ve fázi kmitu (protrakce) - projeví se kdy je končetina ve vzduchu
•smíšené (v kmitu i podpěru)
• nepravé – např. Když majitel strhává psa vodítkem
kulhá-li pes v kroku, měli bychom si ho nechat předvést i v klusu
všímat si zaúhlení kočetin a respektovat přitom plemenné rozdíly

Příčiny kulhání:
•bolestivé procesy (záněty, degenerativní onemocnění)
•mechanické překážky (ankylosa, kontraktury svalů)
•neurologické

kvantifikace kulhání:
0 – nekulhá
1 – mírné k. - v klidu odlehčuje postženou končetinu
2 – střední – kulhá v kroku
3 – nezatěžuje končetinu v kroku
4 – silné - nezatěžuje končetinu v klidu ani v kroku
5 – velmi silné – neochotně vstává, ujde maximálně 5 kroků a pak si musí lehnout

Vyšetření
Nacionale a anamnesa:
•jak dlouho, vznik náhlý nnebo pozvolný, vývoj
•pokud má intermitentní charakter – kulhá-li pes výrazněji v určité denní době nebo v souvislosti s určitým počasím, zhoršuje-li se po zátěži
•kulhá pořád na tu samou nohu nebo to střídá
•bylo už to léčeno a jaká byla reakce na terapii?
•Prostředí (možnost kontaktu s jinými zvířaty), dieta
•plemeno (baset – došlapuje celým chodidlem, pekinez – vybočené loketní klouby, pudl – kolena)
Vyšetření v pohybu:
•vždy první – před palpačním vyšetřením
•zepředu, zezadu, ze stran
•kulhání na hrudní kočetinu – v okamžiku kdy zatíží postiženou končetinu, zvedne hlavu
•kulhání na pánevní končetinu – zkrácená délka kroku, nese hlavu nízko
•postižení kyčle – vytáčí nebo pohupuje pánví (snaží se tak omezit pohyb v kyčelním kloubu)
Adspekce:
•kontury svalových skupin – porovnání protilehlých stran
•úhlení končetin


Palpace:
- vždy od distálního konce končetiny k proximálnímu
•povrchová – otok, zduření, teplota
•hluboká – specifcké hmaty
•manipulace s klouby – nestabilita, inkongruence, luxace, abnormální rozsah, bolestivost
Hrudní končetina:
prsty – flexe, extenze, torze, meziprstí, polštářky (rány, cizí tělesa), drápy (celistvost, velikost)
metakarpus – palpace sezamských kostí (zduření, krepitace, bolestivost)
karpus – flexe, extenze, torze, stabilita postoje
antebrachium - bolestivost, zduření, krepitace
loketní kloub – při vyšetřování se snait omezit pohyb v rameni - flexe, extenze, distenze kloubního pouzdra
humerus – bolestivost při tlaku na diafýzu a metafýzu (predisp. K panosteitidě)
ramenní kloub
– jednou rukou držet distální část humeru, druhou stabilisovat lopatku z kraniální strany – flexe, extenze
- diagnostícký hmat pro vyšetření šlachy bicepsu – natažení končetiny podél hrudníku kaudálně
•abdukce a addukce – jednou rukou se fixuje akromion a druhou se drží diafýza humeru (lupání je normální i u zdravých kloubů)
lopatka – zlomenina, odtržení od okolních svalů
Pánevní končetina:
prsty a metatarsus – analogie hrudní končetiny
tarsus – extenze, flexe, valgosia, varosita
bérec – tlak na prox úsek (panostitida)
koleno – flexe a extense s dlaní přiloženou na kloub (krepitace, lupnutí menisků...), palpace pately a kondylů
•luxace pately
•mediální – koleno do mírné flexe, prsty zvířete rotovat dovnitř, tlak palcem na lat. Hranu pately, snaha ji luxovat mediálně
•laterální – koleno do mírné flexe, prsty rotovat vně, tlakem působit na med plochu pately
•patela se za normálních okolností pohybuje medilně i laterálně, ale při patologickém procesu vyskočí z trochlea ossis femoris
instabilita postranních kolenních vazů
•mediální instabilita – mírná extenze, palec na hlavičku fibuly, ukazováček a prostředníček na med plochu kloubu, druhou rokou abdukce (addukce) tibie – nemělo by dojít k distrakci tibie od femuru
zkřížené vazy – vyšetření předozadní instability (zásuvkový příznak) – stojíme za zvířetem, ruce přiložíme co nejtěsněji na kosti, ukazovák jedné ruky na prox okraj pately, palec kaudálně na hlavičce fibuly, kloub držíme v mírné flexi, tibii zatlačíme dopředu a dozadu – nemělo by přitom dojít k rotaci kloubu - yšetření opakujeme v mírné flexi a extenzi – u většiny pacientů se zásuvkový příznak projeví ve flexi
•tibiální konpresní test: na průkaz ruptury předního zkříženého vazu – koleno v mírné flexi, pevně uchopit kondyly femuru s palcem na lat straně fibuly, druhou rukou uchopit metatarsus a provést flexi kloubu – ukazovákem ležícím podél lig patellae bychom mohli cítit posun tibie kraniálně směrem k femuru"

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29415
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse