Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Veterinární lékařství II 3

Veterinární lékařství II 3

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z druhé části veterinárního lékařství. Ve třetí části jsou rozebírány otázky typu ozdravovací programy při výskytu onemocnění mléčné žlázy, osteopatie, diferenciální diagnostika ulehnutí, hypovitaminózy a nejvýznamnější otravy. Dále jsou popisovány nejvýznamnější endoparazitózy přežvýkavců, průjmová onemocnění telat, dehydratace a její léčba nebo snížená životaschopnost mláďat přežvýkavců. Druhou část naleznete zde.

Obsah

22) Ozdravovací programy při výskytu onemocnění mléčné žlázy
23) Poruchy látkové výměny- poruchy energetického metabolismu- ketóza, lipomobilizační syndrom
24) Osteopatie
25) Diferenciální diagnostika ulehnutí
26) Karence mikroprvků (Mn, Cu, Zn, Co, Se)
27) Hypovitaminózy
28) Nejvýznamnější otravy- otrava močovinou, dusičnany a dusitany, olovem, rtutí, organofosfáty, mykotoxiny
29) Nejvýznamnější endoparazitózy přežvýkavců (motoličnatost jater, plicní červivost, slezová a střevní červivost)
30) Vztah matka mládě- kolostrální imunita a její praktické využití
31) Průjmová onemocnění telat a jejich diferenciální diagnostika
32) Dehydratace a její léčba
33) Patologické procesy v pupeční krajině telat (diferenciální diagnostika a chirurgická terapie)
34) Respirační syndrom telat
35) Snížená životaschopnost mláďat přežvýkavců (příčiny, diagnostika a terapie)
36) Nejvýznamnější onemocnění jehňat a kůzlat (hypoglykémie, enterotoxémie, parazitózy a svalová dystrofie)

Úryvek

"Klinické příznaky: renální osteodystrofie je klinicky diagnostikována zřídka, protože většinou dominují příznaky renálního selhávání – urémie. Chronické selhávání ledvin způsobuje retenci fosfátů a hyperfosfatémii. Hyperfosfatémie je příčinou hypokalcémie a sekundární hyperparatyreózy. Dále je snížena konverze kalcidiolu na kalcitriol alterovanými renálními tubuly a tedy i vstřebávání vápníku ze střeva. Selhání ledvin a nízká hladina kalcitriolu jsou příčinou snížené reaktivity kostí na parathormon. Vznikající hyperparatyreóza je příčinou zvyšující se osteoklastické aktivity. Renální osteodystrofie je celkovým onemocněním skeletu, ale léze bývají nejnápadnější na hlavě. Typická je alveolární resorpce mandibuly s následnou zvýšenou mobilitou zubů a vypadáváním. Charakteristickým projevem jsou fraktury kostí po nepatrné manipulaci. Příštítná tělíska jsou hyperplastická.25) DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ULEHNUTÍ
- perakutní až akutní metabolická porucha charakterizovaná hypokalcemií, cirkulačním kolapsem, svalovou slabostí, obrnou, ulehnutím a depresí vědomí. Onemocnění se označuje také synonymy - porodní obrna, mléčná horečka, porodní koma, hypokalcemická obrna, porodní paralýza apod.

Výskyt a rozšíření: Onemocnění postihuje zejména dobré dojnice vyšlechtěné na vysokou produkci mléka (5 – 10 % dospělých krav). Souvisí s věkem, resp. s počtem otelení. Nejvíce se vyskytuje u krav ve věku 5-10 let, tedy v období nejvyšší produkce mléka, zřídka do třetí laktace. U prvotelek není obvyklé. Nejvíce případů je registrováno 24. hodin před a 72. hodin po lehkém nekomplikovaném telení. U krav, u kterých se porodní paréza vyskytla, existuje velké riziko výskytu tohoto onemocnění po následující graviditě. Více jsou postižena zvířata, která jsou chována v průběhu celého roku ve stájových podmínkách.
Plemenná predispozice - u plemen Ayrshire, Jersey a u skotu Holštýnského. U masných plemen se tato porucha skoro nevyskytuje. Uvádí se také, že onemocnění se vyskytuje v souvislosti s náhlým poklesem atmosferického tlaku.

Etiologie a patogeneze: - nejedná se o deficit vápníku, ale o regulační poruchu. Na regulaci mtb. vápníku se podílejí hormony jako parathormon, kalcitonin a vitamin D.
- Parathormon je peptidický hormon, produkovaný hlavními buňkami parathyroidey. Jeho působení vede k odvrácení hypokalcémie, zaměřuje se na tkáň kostní, dále působí v ledvinách a ve střevě. V tkáni kostní ovlivňuje aktivitu osteoklastů, ve směru jejich aktivace a stimuluje uvolňování vápníku z kostí. V ledvinách zvyšuje reabsorbci vápníku a hořčíku v tubulech, opačný efekt má na zpětnou reabsorbci fosforečnanů, chloridů, sodíku, hydrogenuhličitanů a sulfátů. PTH v ledvinách je tedy ve vztahu k vápníku v prvním případě přímé. (resorpce v tubulech), ale působí i nepřímo cestou zvýšeného vylučování hydrogenuhličitanů, které vede k poklesu pH a ke změně schopnosti vazby vápníku na albumin.Ve střevě PTH zvyšuje absorpci vápníku.
- Vitamin D - steroidní hormon.Vzniká ze 7-dehydrocholesterolu přeměnou přes provitamin D na cholekalciferol.Tato přeměna probíhá v epidermis za účasti UV záření. Cholekalciferol je pak dále hydroxylován v játrech na kalcidiol a v ledvinách na kalcitriol.Vit.D působí ve střevě, kde zvyšuje absorpci vápníku, déle v ledvinách, kde zvyšuje reabsorpci vápníku a snižuje reabsorpci fosforu. Ovlivňuje také resorpci vápníku z kostí i na apozici vápníku do kostní tkáně.
- Kalcitonin patří mezi peptidické hormony. Je produkován parafolikulárními buňkami štítné žlázy. Uplatňuje se v apozici vápníku do kostí, podílí se na vylučování vápníku v ledvinách,ve střevech se neuplatňuje.
Na vzniku onemocnění se etiologicky uplatňují následující faktory:
1. Překrmování vápníkem v období zaprahnutí
2. Překrmování draslíkem
3. Alkalózy, působící na parathyroideu ve smyslu snížené aktivace a nižšího uvolňování PTH. Alkalóza navíc mění zastoupení ionizovaného a neionizovaného vápníku ve prospěch neionizovaného.
4. Snížení apetitu po porodu vede k snížení absorpce vápníku.
5. Překrmování balastními krmivy - zvýšení produkce slin a tím pádem dochází k mtb. alkalóze.
6. Metabolická acidóza ovlivňuje vstřebávání vápníku.
7. Změna nároků na vápník a nepřipravenost štítné žlázy.
8. Pokročilý věk krav."

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse