Větné členy


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na větné členy. Práce obsahuje seznam větných členů.

Obsah

1.
Podnět
2.
Přísudek
3.
Předmět
4.
Přívlastek
5.
Příslovečná určení
6.
Doplněk

Úryvek

"Podmět
Říká nám kdo nebo co vykonává činnost v přísudku.
Otázka: Kdo co?
Druhy podmětu: vyjádřený (ve větě je vyjádřen), nevyjádřený (ve větě není vyjádřen) a všeobecný ( široký druh okolí, které nemůžeme pojmenovat).

Přísudek
Přísudek vyjadřuje to, co podmět dělá.
Otázka: Co dělá?
Druhy přísudku: Slovesný a jmenný
Dělení slovesného přísudku: Jednoduchý ( základem je tvar jednoho slovesa), složený (skládá se ze dvou či více částí)
Dělení jmenného přísudku: se sponou (skládá se ze dvou částí), beze spony (chybí sponové sloveso)."

Poznámka

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562203919edfe.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
vetne_cleny.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse