Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vícerozměrný lineární regresní model

Vícerozměrný lineární regresní model

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem tohoto ekonometrického projektu je vypracovat vícerozměrný (ne) lineární regresní model, na jehož základě má být potvrzena, či vyvrácena hypotéza o souvislosti finanční a ekonomické krize a počtu automobilů na našich silnicích. Proměnné jsou zde vyjádřeny hodnotami pro Českou republiku za období let 1966 až 2005.

Obsah

1.
Cíl projektu
2.
Ekonomická formulace
3.
Stochastický regresní model
3.1
Předpoklady stochastického regresního modelu
3.2
Formulace modelu a popis proměnných
3.3
Hypotézy o chování parciálních regresních koeficientů
4.
Analýza vstupních časových řad
4.1
Charakteristika časových řad
4.1.1
Vysvětlovaná proměnná Y
4.1.2
Vysvětlující proměnná X1
4.1.3
Vysvětlující proměnná X2
4.2
Analýza chybějících hodnot
4.3
Analýza extrémních hodnot
4.4
Dekompozice časových řad
5.
Odhad lineárního regresního modelu
6.
Statistická verifikace
6.1
T-test
6.2
F-test
7.
Ekonometrická verifikace
7.1
Multikolinearita
7.2
Autokorelace
7.2.1
Grafický test autokorelace a parciální autokorelace
7.2.2
Terčíkový graf
7.2.3
Durbin – Watson test
7.2.4
Odstranění autokorelace
7.3
Heteroskedasticita
7.3.1
Vývoj reziduí v čase a grafický test
7.3.2
White test
7.4
Normalita reziduí
7.4.1
Histogram
7.4.2
P-P plot
7.4.3
Q-Q plot
7.4.4
J-B test
7.5
Testování specifikace modelu
7.5.1
Ramsey- RESET test
8.
Ekonomická verifikace nejlepšího korigovaného modelu
9.
Predikce na další období
10.
Zhodnocení

Úryvek

"2. Ekonomická formulace

V úvodu jsem konstatoval, že automobil je v ekonomické teorii v podstatě nepotřebným statkem a jako jeden z prvních signalizuje pokles agregátní poptávky lidí po statcích a službách. Ale jaká je praxe? Dovedeme si představit realitu, že by automobil byl v současnosti nepotřebným statkem? Prakticky to už dnes ani není možné a proto se lze domnívat že pokles poptávky spíše povede k omezení spotřeby automobilů ale nikoliv vzdání se jí.

Co tedy skutečně ovlivňuje počet registrovaných motorových vozidel v České republice? Abych odpověděl na tuto otázku vytvořil jsem model závislosti počtu registrovaných motorových vozidel na počtu obyvatel České republiky a jejich průměrné hrubé měsíční mzdě. Počet obyvatel zde vyvstává logicky, neboť jsou to lidé kdo mohou řídit automobily a jejich mzda zde určuje jejich prostředky na pořízení automobilu.

Jak jsem se již zmínil o proměnných, které budou tvořit můj model budu předpokládat, že počet registrovaných automobilů je funkcí počtu obyvatel a průměrné hrubé měsíční mzdy.

AUTOMOBILY = f (OBYVATELE, MZDY)

Představuje hlavní hypotézu modelu. Na základě této funkce modelu je zkoumána závislost počtu počet registrovaných automobilů na počtu obyvatel a jejich průměrné hrubé měsíčně mzdě Dále se budu zabývat hypotézami o chování parciálních regresních koeficientů, které jsem stanovil takto:
AUTOMOBILY = f (OBYVATELE)
AUTOMOBILY = f (MZDY)

3. Stochastický regresní model
3.1 Předpoklady stochastického regresního modelu

Než přistoupím k formulaci stochastického regresního modelu je důležité předem definovat jeho základní předpoklady.

Předpoklady stochastického regresního modelu:

1) Vysvětlující proměnná X je nestochastická.
2) Střední hodnota náhodné chyby u je 0, tj. E(u) = 0.
3) Rozptyl náhodné chyby u je konstantní, tj. Var(u) = σ2.
4) Náhodné chyby u jsou nekorelované, tj. Cov(ui, uj) = 0 pro ij.
5) Náhodná chyba má normální rozdělení, tj. u ~N(0, σ2)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 17 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Práce z předmětu Ekonometrie. Projekt byl řešen v programu SPSS a jeho výstupy jsou rovněž přiloženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16651
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse