Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vídeňský kongres

Vídeňský kongres


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky poskytují stručné informace o konání vídeňského kongresu a jeho důsledcích.

Obsah

1.
Konání kongresu a jeho důsledky

Úryvek

"-1814 Vídeň (kongres který domlouvla rozdělení evropy + snaha zabránit další revoluci)
-Vítězové nad Napoleonem to rozhodli (Svatá aliance)
-určeny nové hranice státu (kníže Metternich)
-trvalo to až do roku 1815 kdy se napoleon vrátil z Elbe

Prusko, Rusko, Rakousko (Alexander I (rusko), Friedrich Vilém II(Prusko), František I.(Rakousko)
Rozpadlo se habs. Říše a řikalo se mu Rýnský(Německý) spolek

Ve francii na trůn Ludvík 17.

Zákupy - zámek v čr, kde se hodně jednalo

Na víd. Kongresu vydělalo švédsko (dostalo norsko, personální unie – jeden panovník spojuje země) rusko (dostalo část polska) a prusko (dostalo část polska)

Vznika belgie

Část francie bylo okupováno spojenci

Sekundogenitura – vládne druhý nejstarší syn
Vídeňský valčík (nejdřív považován za hodně neslušný, ale poté se ujal)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113bdde72de0.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vidensky_kongres.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse