Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vídeňský kongres a období restaurace

Vídeňský kongres a období restaurace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje odpovědi na otázky ke kapitole Vídeňský kongres a období restaurace podle učebnice dějepisu pro střední školy a gymnázia.

Obsah

1.
Odpovědi na otázky

Úryvek

"1. O jakých změnách ve státoprávním uspořádání Evropy rozhodl vídeňský kongres? Které státy vyšly z jednání nejvíce posíleny?
- určil na několik desetiletí nové hranice států v Evropě (Metternich)
- Rusko, Rakousko, Prusko a VB se snažili vrátit Francii do hranic a posílit vlastní moc ziskem nových území
- největší tíhu bojů neslo Rusko a Rakousko, byly také nejvíce posíleny
Rusko: prvořadá evropská velmoc (získalo větší číst Polska a Finsko)
Rakousko: zisk severní Itálie včetně Benátské republiky, Dalmácie a Istrie, vzdalo se Jižního Nizozemí, připojeno Solnohradsko
2. Jaké bylo postavení Polska?
Většinu území získalo Rusko.
3. Komu připadlo Norsko a komu Finsko?
Norsko: Švédsku
Finsko: Rusku
4. Vysvětlete pojem Svatá aliance.
Úmluva mezi ruským carem Alexandrem I., pruským králem Friedrichem Vilémem III. a rakouským císařem Františkem I.; dohodli se, že si budou v rámci monarchistické a křesťanské solidarity vzájemně pomáhat a společně dohlížet na udržení nového státoprávního pořádku v Evropě = společná politika severních panovnických dvorů /Rusko, Rakousko, Prusko) usilující o udržení politického a sociálního pořádku
5. Kdo byl kníže Metternich?
- symbol období tzv. restaurace a obnovení rovnováhy sil v Evropě
- vstoupil do diplomatických služeb habsburské monarchie
- vykonával úřad vyslance (Drážďany, Berlín, Paříž)
- 1809 – 1848: rakouský ministr zahraničí
- 1821: rakouský státní kancléř
- 1813: povýšen do dědičného knížecího stavu
- pořádal kongres, kde posílil moc východních konzervativních monarchií
- podpořil myšlenku Svaté aliance
- uskutečnil „trestné výpravy“ = rychlé pokoření revolučních hnutí na Apeninském poloostrově a ve Španělsku
- smetla jej revoluce v roce 1848"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c82e9e233b3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vidensky_kongres_a_obdobi_restaurace.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse