Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vídeňský kongres, vznik Belgie

Vídeňský kongres, vznik Belgie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech zachycuje závěry vídeňského kongresu, vznik Belgie i Svaté aliance.

Obsah

1.
Vídeňský kongres
2.
Vznik Belgie
3.
Vznik Svaté aliance

Úryvek

"VÍDEŇSKÝ KONGRES

- září 1814- svolán kongres do Vídně- všichni králové ze všech zemí (nikdy se nesešli úplně všichni)
- v čele rakouský kancléř Metternich
- hl. úloha- „výbor čtyř“: Rusko, Prusko, Rakousko, VB
- trvá do jara 1815, kde byl přerušen- 20. 3. 1815 se Napoleon vylodil na pobřeží Fracie- bitva u Waterloo- 18. 6. 1815
- Francie- hranice vráceny do původní podoby z roku 1792
- Ludvík XVIII. Z rodů Bourbonů se stává králem
- Vydává ústavu- konstituční monarchie
- Nedochází k restituci veškerého církevního majetku
- V Německu vzniká německý spolek- sdružení 35 německých knížectví, království… + 4 samostatná svobodná města
- Itálie- obnovení církevního papežského státu
- Anglie si ponechala námořní základy, které obsadila za války (Malta atd)
- Nadále námořní velmoc

VZNIK BELGIE

- 1814- 1815- Vídeňský kongres
- rozhod, že se J. a S. Nizozemí spojí => Nizozemské království
- v čele protestantský král Vilém I.
- Centralismus
- Úřední jazyk Nizozemština
- Preferování Kalvinismu
- Útisk katolíků
- Nerovnoprávní zastoupení v parlamentu => nespokojenost části Nizozemí
- Pod dojmem revoluce ve Francii => Belgická revoluce
- Král se snaží povstání potlačit- Svatá Aliance nezasahuje
- Belgie- na konstituci v Londýně usneseno, že Belgie bude samostatná konstituční monarchie
- 1831- králem se stává Leopold I.
- Mají ústavu
- Velmi liberální stát
- Azyl pro emigranty
- Hospodářský rozmach
- Nakonec všichni spokojeni
- 1848- všude kolem revoluce, ale v Belgii klid

VZNIK SVATÉ ALIANCE

- založena zakládací listinou- Alexandr I., František I., Fridrich Vilém III. z Pruska
- 1820- sešli se v Opavě
- kongres, který rozhodl o zakročení v Itálii a ve Španělsku proti revolučnímu hnutí"

Poznámka

Letopočty jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510cd93345596.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vidensky_kongres_vznik_Belgie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse