Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Viktor Dyk - Krysař

Viktor Dyk - Krysař


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku Viktor Dyk - Krysař. Rozebírá motivy, postavy i děj.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Novela, poprvé vyšla v časopise Lumír (1911) pod jménem Pravdivý příběh
• Inspirována staroněmeckou pověstí o krysařovi, který (když nedostal zaplacenou odměnu za práci), utopil děti z města Hameln
• Pověst tvoří volný rámec novely
Téma
• krysař nedostane zaplaceno za svoji práci, město ušetří záhuby, když ale zjistí, že se jeho milá zabila, přivede do zkázy všechny obyvatele města (narozdíl od původní pověsti hlavním motivem krysařovy pomsty jeho silná láska k Agnes - motiv peněz je odsunut: „Ať si konšelé mluví o stu rýnských. Nejen proto zazní krysařova píšťala.“
Motivy
• poutník
• vášnivá láska  tragická láska
• kritika malosti, omezenosti, lhostejnosti k citům a tragédiím jiných
• kritika veřejných činitelů, jejich lakoty a sebestřednosti
• Faust
Postavy
• Krysař: hl. postava, romantický hrdina, toulá se světem, je neukotvený, tajemný původ (neznáme ani jméno), buřič a vyvrženec společnosti; po příchodu do Hameln se vášnivě a hluboce zamiluje do Agnes, a jeho láska ho začne svazovat, nutí ho zůstat; trvá na slíbené odměně, ale kvůli Agnes je ochoten jim prominout, když ale zemře, pomstí se všem (Krysařova píšťala = symbol jeho moci nad lidmi i krysami, symbol Krysařova bytí)
• Agnes: ideál ženy, je nestálá, ale schopná vášnivě milovat, ale stejně rychle zapomenout, působí nevinně a čistě
• Matka Agnes: vyhaslá žena, je lhostejná k neštěstí vlastní dcery
• Sepp Jörgen: prostý rybář, vše mu dojde až druhý den, ničemu se nediví a přijímá skutečnost, všichni se mu vysmívají  protiklad ke Krysařovi, oslava prostého a morálně čistého člověka (proto jako jediný muž přežije), symbolizuje myšlenkový přerod samotného autora
• Konšelé Sturmm a Frosch: typické vlastnosti politiků, jsou namyšlení, hamižní, neplní své slovo
• Dlouhý Kristián: milenec Agnes, zajímá se jen o materiální statky (kdy jeho strýc zemře a on zdění obchod), konvenční, má jen přízemní lásky a sny, realistická postava"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55a2941ec28aa.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Viktor_Dyk_Krysar.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse