Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Virtuální měřící přístroje, řízení přes rozhraní GPIB

Virtuální měřící přístroje, řízení přes rozhraní GPIB


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce představuje protokol z provedeného měření. Je vhodná jako studijní materiál na hodinu, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu. Práce obsahuje virtuální měřící přístroje, řízení přes rozhraní GPIB.

Obsah

1.
Zadání
2.
Virtuální měřící přístroje
3.
Řízení přes rozhraní GPIB
3.1.
Pomocí textových příkazů
3.2.
Přenos signálu z osciloskopu na PC
4.
Závěr

Úryvek

"1. Virtuální měřicí přístroje
Ve vývojovém prostředí LabView vytvořte program pro navzorkování jedné periody sinusového signálu: f = 50 Hz , Umax = 2,5 V do pole hodnot o sto prvcích; toto pole znázorněte formou grafu na obrazovce.

2. Řízení přes rozhraní GPIB
Ovládáním číslicového osciloskopu přes rozhraní GPIB proveďte:
a. pomocí textových příkazů:
- nastavte přístroj do výchozího stavu
- vyčtěte identifikační řetězec přístroje
- otestujte korektnost činnosti přístroje
- nastavte optimální zobrazení zadaného průběhu
- vyčtěte nastavení měřicího kanálu (CH1) osciloskopu při optimálním zobrazení
- odměřte zadané napěťové a časové parametry pro zobrazený průběh
b. Ovládáním číslicového osciloskopu přes rozhraní GPIB s využitím funkcí přístrojového driveru přeneste digitalizovaný signál z osciloskopu na PC a zobrazte jej v grafu na monitoru."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f7f3fcd7e2c.zip (1178 kB)
Nezabalený formát:
virtualni_merici_pristroje.doc (1244 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse