Viry


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných poznámek doprovázených schématy seznamuje se stavbou a fungováním DNA a RNA-virů. Vyjmenovává také některé z nemocí, způsobených DNA a RNA-virovými původci.

Obsah

1.
Virion
2.
Infekce virem
2.1
DNA-viry
2.2
RNA-viry
3.
Bakteriální viry = fágy
3.1
Profág
4.
Retroviry = RNA-viry
5.
Nemoci způsobené viry
5.1
DNA-viry
5.2
RNA-viry
6.
Rostlinné viry – RNA-viry

Úryvek

“- virová částice = VIRION:
- maximálně 0,2 μm  není vidět ve světelném mikroskopu
- obsahuje nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA)
- na povrchu obal = KAPSID (= virové bílkoviny … kódované virovou NK)
→ ochrana viru; obsahují látky, které umožňují navázání viru na buněčnou stěnu buňky
- může mít tvar pravidelného mnohostěnu

- infekce virem = v buňce se z kapsidu uvolní NK do cytosolu (cytoplasmy):
DNA-viry … virová DNA pronikne do jádra → enzymy ji zde replikují
a transkribují, virové mRNA přejdou do cytoplasmy → tvorba
virových bílkovin v ribozómech
→ tvorba nových kapsidů + virová DNA = nový virion
!!! hostitelská buňka zaniká
zůstává zachovaná

RNA-viry … potřebují ke svému množení enzym replikáza RNA (není v žádné
buňce) → virus obsahuje gen pro tento enzym (v buňce se
syntetizuje) nebo si jej nese přímo virion
… !virová RNA složí jako mRNA"

Poznámka

Obsahuje schémata.
Příliš stručné. Doporučuji jen jako přehled.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47979a2c2041f.zip (91 kB)
Nezabalený formát:
Viry.doc (125 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse