Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Viry a prokaryotní organismy - maturitní otázka

Viry a prokaryotní organismy - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z biologie. Formou stručných hesel seznamuje s viry a prokaryotními organismy. Z nebuněčných informuje o virech, uvádí nejen jejich charakteristiku, stavbu, ale také průběh a formy virové infekce. Z prvobuněčných charakterizuje bakterie a sinice. Věnuje se jejich povrchu, typům, stavbě i rozmnožování.

Obsah

1.
Viry a prokaryotní organismy
2.
Nebuněční
2.1.
Viry
2.1.1.
Charakteristika
2.1.2.
Stavba
2.1.3.
Virová infekce - průběh
2.1.4.
Formy virové infekce
3.
Prvobuněční
3.1.
Bakterie
3.1.1.
charakteristika
3.1.2.
Povrch
3.1.3.
Typy B podle tvaru a tloušťky BS
2.1.4.
Rozmnožování
2.1.5.
Rozdělení
3.2.
Sinice
3.2.1.
Charakteristika
3.2.2.
Stavba
3.2.3.
Rozmnožování

Úryvek

"Viry a prokaryotní organizmy
• Viry – nebuněčné organizmy, jednodušší nez bunky
• Prokaryotické organizmy – tělo je prokaryotická bunka, (bakterie,sinice, prochlorofyty)

Nebuněční
Odd.: Viry
• Charakteristika
• Nebuněčné, nitrobuněční parazité
• Rozmnožování – pouze v bunce hostitele
• Způsobují onemocnení – clovek – opary, obrna, rýma, chripka, zvírata – kulhavka, drůbeží mor, vzteklina, rostliny – mozaikové onemocnění tabáku
• Stavba – virové částice – viriody
• Nukleová kyselina – RNA, DNA
• Kapsida – bíklovinový plášť – zprostředkovává ochranu a kontakt s bunkou hostitele
• Virová infekce – průběh
• Prilnutí virionu na bunku – nukleová kyselina proniká do hostitelské bunky – syntéza bíklovin k pomnožení viru – replikace – syntéza kapsidy viru – nové viriony napadají další bunky
• Formy virové infekce
• Persistence – vir přetrvává v bunce ale nemnoží se
• Latentní infekce – vir se množí pomalu a neomezuje bunku
• Virogenie – virový genom se začlení do genomu bunky a změní ho (transformace)
• Rozdělení virů:
• Podle typu nukelové kyseliny – RNA viry, DNA viry, diplo – RNA viry
• Podle hostitele – bakteriofágy, fytopatogenní, zoopatogenní, mykoviry
• Retroviry – Hiv viry, onkoviry

Prvobuněční
Odd. Bakterie
• Charakteristika:
• odbourávají odpadní produkty – dekompozitoři
• Vstřebávají živiny a vitamíny (mikroflora – bakterie)
• Využití v průmyslu – kvasinky, …. (sýry, ocet, aminokyseliny, antibiotika…)
• Patogenní B – napadají a rozrušují tkáně + vylučují toxin – onemocnění: cholera, tyfus, angína -streptokoky, spála, kapavka, syfilis, hnisání - stafylokoky, bolerioza, tetanus, mor
• Povrch – slizová pouzdra, bičík, fimbrie
• Typy B podle tvaru a tloustky BS:
• Grampozitivní B – buněčná stěna ze silné vrstvy peptidoglykanu
• Gramnegativní B – buněčná stěna z tenké vrstvy peptiglykanu
• Kulovité B – koky
• Tyčinkovité B – bacily
• Zakřivené B – vibria, spirily, spirochety
• Rozmnožování – příčným dělením


• Rozdělení :
• Podle metabolizmu:
- Autotrofní – fototrofní, chemotrofní
- Heterotrofní – saprofyté (odumřelá těla), parazité (energie z živých organizmů)"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a místy chybí diakritika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492ec27222524.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Viry_prokaryotni_organismy_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse