Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Viry - studijní materiál

Viry - studijní materiál


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci popisující základní stavbu virů.

Obsah

1.
Virion - základní stavební jednotka
2.
Infekce virem
3.
Bakteriální viry

Úryvek

"- virová částice = VIRION:
- maximálně 0,2 μm  není vidět ve světelném mikroskopu
- obsahuje nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA)
- na povrchu obal = KAPSID (= virové bílkoviny … kódované virovou NK)
→ ochrana viru; obsahují látky, které umožňují navázání viru na buněčnou stěnu buňky
- může mít tvar pravidelného mnohostěnu
- infekce virem = v buňce se z kapsidu uvolní NK do cytosolu (cytoplasmy):
DNA-viry … virová DNA pronikne do jádra → enzymy ji zde replikují
a transkribují, virové mRNA přejdou do cytoplasmy → tvorba
virových bílkovin v ribozómech
→ tvorba nových kapsidů + virová DNA = nový virion"
.

Poznámka

Práce potřebuje úpravu grafiky a je doplněna i o obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45853825092ad.zip (91 kB)
Nezabalený formát:
Viry.doc (120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse