Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vláda Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. v Českých zemích

Vláda Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. v Českých zemích


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně informuje o třech českých panovnících z dynastie Lucemburků a událostech v Českých zemích za jejich vlády. Jan Lucemburský je představen především jako válečník a cizinec na českém trůně, Karel IV. jako úspěšný vládce, za jehož panování došlo k hospodářskému rozvoji země a rozmachu stavitelské činnosti. U Václava IV. je zdůrazněn jeho spor s Janem z Jenštejna.

Obsah

1.
Jan Lucemburský
2.
Karel IV.
3.
Václav IV.

Úryvek

"- v Čechách nespokojenost s vládou Jindřicha Korutanského - spiknutí části české šlechty - sňatek Elišky Přemyslovny (18let) s Janem Lucemburským (14let)

Jan Lucemburský (1310-1346)
-„král cizinec“, „toulavý rytíř“-s českým prostředím se nikdy nesžil
-1310 dobyl prahu a jako 14tiletý byl korunován králem
-vydání inauguračních diplomů-omezení královské moci
-účast v různých válečných tažení-územní expanze-zisk Chodsko, Horní Lužice, část Slezska
-raženy dukáty - zlaté mince
-1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství
-1346-Karel říšským králem jako Karel IV.
-1346 v bitvě u Kresčaku (Stoletá válka)

Karel IV. (1346-1378)
-„otec vlasti“
-Čechy centrem Svaté říše římské (bohemocentrismus)
-velmi vzdělaný, výborný bojovník
-matka: Eliška Přemyslovna, otec:Jan Lucemburský
-posílení královské moci
-1355 v Římě korunován císařem
-neúspěšný návrh zákoníku Majestas Carolina-šlechtou nepřijat
-nová státoprávní instituce Česká koruna-soustátí (Čechy, Markrabství moravské, Slezské knížectví, Horní a Dolní Lužice)
-zhotovení tvz. Svatováclavské koruny
-1356 Zlatá bula Karlova-římský zákoník stanovoval mj. Český panovník je v říši nejdůležitější kurfiřtem (7, volili císaře), byl 1. číšníkem-mohl nalévat císaři víno, synové říšských šlechticů se měli učit česky
-hospodářský rozvoj (zakládání vinic, rybníků, chmelnic, pro pocestné kolem cest-ovocné stromy)
-pokračoval ve stavbě chrámu sv. Víta
-1357, 9.7. v 5:31 položen základní kámen Karlova mostu
-1348 založení Karlovy university
-dále:Nové město pražské
Karlštejn (uložení korunovačních klenot sv. ř. ř.)
Chrám pany Marie Sněžné
Karolinum
Staroměstská radnice
-všestranný rozkvět vědy
-4x ženatý:Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická, Eliška Pomořanská
-velmi zbožný, sbíral ostatky svatých-Praha náboženské centrum Evropy
-zemřel na zápal plic-pochován v chrámu sv. Víta

Václav IV. (1378-1419)
-matka Anna Svidnická
-138é-epidemie moru v Čechách
-neudržel postavení ve Sv.ř.ř.-sesazen 1400
-menší dolování stříbra-klesá hodnota groše
-spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna (spolupracovník Jana z Nepomuku - umučen, tělo vhozeno do Vltavy, prohlášen za svatého)"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e84b6ad90dd9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Lucemburkove_v_Ceskych_zemich.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse