Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlašimský park a zámek

Vlašimský park a zámekKategorie: Dějepis, Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, Milevsko

Charakteristika: Seminární práce zpracovaná do předmětu český jazyk a literatura mapuje historii a současnost vlašimského parku a zámku a výklad doplňuje rozsáhlým fotografickým materiálem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie vlašimského parku
3.
Současnost vlašimského parku
4.
Historie vlašimského zámku
5.
Současnost vlašimského zámku
6.
Současné stavby vlašimského parku
7.
Naučná stezka v parku
8.
Přílohy (fotografie)

Úryvek

"1. HISTORIE VLAŠIMSKÉHO PARKU
1 V roce 1744 se dvacetiletá majitelka vlašimského panství, Marie Josefa hraběnka z Trautsonu a Falkensteina, se provdala za Karla Josefa hraběte z Auersperga. Rodinným sídlem mladého manželského páru byla Vlašim.
2 Na základě historické zkušenosti lze říci, že nějvětší změny na panství se konaly vždy v prvních letech po nástupu nového majitele. V případě Vlašimi nešlo o vyjímku. Zámek si nadále zachovával podobu z roku 1665, obklopovaly jej hradby, za zámkem se rozkládala obora. K zásadním změnám došlo až o 30 let později, kdy manželé Auerspergoci již byli padesátníci.
3 V roce 1771 byly zbourány hradby. Zbouráním hradeb a zasypáním příkopů si zámek vytvořil přímý kontakt s okolním přírodním prostředím, což byl pravděpodobně první počin, který pak měl pokračování v proměně stávající obory na park.
4 Po zřízení nové obory začínají Auerspegovi ve velmi atraktivním, členitém přírodním území tvořit romantický park. Území bývalé obory tvoří travnaté údolí, které na jednom okraji obtéká řeka Blanice, na druhém mlýnský náhon. Po obou stranách údolí se terén zvedá buď do náhorních plošin, nebo do zajímavých skalních útvarů, převýšení dosahuje až 40 m.
V parku byla provedená rozsáhlá terénní úprava na řece Blanici. Koryto bylo v nejširším místě údolní nivy rozšířeno na říční jezero s ostrůvkem. V celém parku byla vytvořená bohatá síť vycházkových pěšin. Pokud jde o rostlinný materiál, v parku bylo vysázeno množství doprovodných alejí jak podél hlavních vycházkových cest, tak podél řeky Blanice i Mlýnského potoka. Kromě toho byly alejové stromy sázeny do rondelů, které vytvářely určité intimní prostory se samostatným programem. Tímto způsobem byla upravená zejména rovinatá nástupní část parku mezi zámkem a Starým hradem, v prostoru byly umístěny tři kulaté dřevěné zahradní altány.
Pro alejové výsadby byly používány zejména duby a pyramidální topoly. Exponovaná místa byla dekorována bohatými květinovými výsadbami.
Nejvíc ovšem park proslul, jak již bylo výše uvedeno, množstvím drobné architektury, která byla inspirována antikou, gotikou, orientem, ale i přírodou a dalšími vzory, což plně odpovídalo romantickému parku konce 18. století.
Jednotlivé objekty vznikaly postupně v rozmezí let 1775 – 1785.

Seznam objektů původního parku:
1. Maurská besídka a fontána
2. Minerální pramen - zaoblená plocha (později upraveno do Benátské studánky)
3. Tři kruhové dřevěné altány
4. Zátiší přátelství
5. Starý hrad
6. Divoký most
7. Rybárna a tři vodní nádrže
8. Grotta
9. Háj bardů – místa jednotlivých soch, případně pomníků
10. Jezírko s vodopádem
11. Bacchus
12. Hlavní vyhlídka na Holzstossu
13. Poustevna, Samsonův sloup a zřídlo Pan
14. Pěvcův háj
15. Holandský sad
16. Turecká mešita
17. Čínský pavilon s věží
18. Čtyři voliéry s věží – minaretem
19. Koupadlo s můstkem přes Blanici
20. Amorův templ
21. Dům noci
22. Kanárčí ostrov"

Poznámka

Součástí práce je množství fotografií a mapa, rozsah čistého textu činí cca 11 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x504c26f22d450.zip (2669 kB)
Nezabalený formát:
Vlasimsky_park_zamek.doc (2864 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse