Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlašský dvůr

Vlašský dvůr


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je představena jedna z kulturních památek nacházející se v Kutné Hoře, a to Vlašský dvůr, které byl významný pro mincovnictví v Čechách již od pozdního středověku. Práce představuje hlavní funkce a význam této památky tak, jak o tom zůstaly zachovány informace, a je doplněna i o obrazovou přílohu.

Obsah

1.
Vlašský dvůr v běhu historie
2.
Obrazová příloha
3.
Seznam použité literatury

Úryvek

"V roce 1300 vydal Václav II. rozsáhlou mincovní reformu, která centralizovala výrobu mincí právě do Kutné Hory (centrum hlavního surovinového zdroje) a zavedla jednotnou měnu – stříbrný pražský groš. Původních 17 mincoven, které byly rozesety po celém království, bylo převezeno do Vlašského dvora. Jako hlavní pracovní prostor bylo využíváno nádvoří, kolem něhož vybyly vějířovitě rozmístěné mincovní dílny – šmitny ( z německého slova Schmiede = kovárna). Nad vchodem do každé dílny visel znak města, ze kterého byla dílna přivezena. Přestavba hradu na mincovnu probíhala postupně a za provozu v 1. třetině 14. století. Zároveň s výrobními prostory vznikaly i prostory reprezentační a soukromé.
Název Vlašský dvůr je písemnými prameny poprvé doložen k roku 1401, a je odvozen od florentských mincířů (=Vlachů).
Po roce 1400 vrcholila další etapa stavební činnosti. Přestavbu Vlašského dvora prováděla parléřovská stavební huť, která zároveň začínala budovat chrám sv. Barbory. Václav IV. nechal postavit na východní straně typický věžovitý palác, v jehož přízemí byl preghaus – dílna, ve které probíhala finální fáze ražby. V prvním patře severního křídla nové stavby byla postavena kaple sv. Václava s pětibokým arkýřovým závěrem. Obdélná loď byla zaklenuta pravidelnou hvězdnou klenbou svedenou na střední sloup. V místě zadní stěny kaple byla klenba jednoduše useknuta (důkaz záliby dvorské huti v nepravidelnostech). Při přestavbě na konci 19. století byla kaple bohužel upravena na čtverec, tak aby sloup stál uprostřed kaple."

Poznámka

Obrázky jsou stažené volně z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4585650358995.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Vlassky_dvur.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse