Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlastnosti kapalin - Protokol z laboratorních cvičení

Vlastnosti kapalin - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Vlastnosti kapalin a maření pyknometricky.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Princip II.
8.
Postup práce
9.
Výpočty
10.
Závěr

Úryvek

"Úkol:

1. Stanovit hustotu kapaliny pyknometricky.
2. Stanovit viskozitu kapaliny.

Pomůcky: Pyknometr, teploměr, váhy analytické, výtokový a tělískový viskozimetr, stopky.


Chemikálie: Voda, ethanol, měřená kapalina


Princip: Hustota je definována jako podíl hmotnosti tělesa a jeho objemu. Je dána vztahem

(kg.m-3), (g.cm-3)

Hustota závisí na teplotě. Hmotnost látky určíme vážením a k měření objemu použijeme pyknometr. Pyknometr má sice vyznačen objem ale jeho přesnou hodnotu určujeme vážením s kapalinou o známé hustotě, nejčastěji destilovanou vodou.

Pro hustotu kapaliny potom platí vztah:

(kg.m-3)

Hustota vody při 20 °C = 998 kg.m-3

Hustota vzduchu = 1,2 kg.m-3

Postup práce:

1. Zvážili jsme čistý a suchý pyknometr s víčkem. K vysušení jsme použili ethanol.
2. Zvážili jsme pyknometr s destilovanou vodou a následně s měřenou kapalinou.
3. Podle vztahu uvedeného v principu jsme vypočetli hustotu měřené kapaliny.Výpočty:

m0 = 20,678 g (prázdný pyknometr)
m1 = 70,599 g (pyknometr s dest. vodou)
m2 = 81,341 g (pyknometr s měřenou kapalinou)

(dosazujeme v kg.m3-)
= 1212,47 kg.m-3"

Poznámka

Práce obsahuje výpočty.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d9f8fcb3b5b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Vlastnosti_kapalin.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse