Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu působení biotických a abiotických faktorů na člověka. Zmiňuje fyzikální, chemické, biologické, sociální, i psychické faktory. Zabývá se civilizačními chorobami, jejich vznikem a příčinami. Zamýšlí se nad rakovinou, vlivem životního prostředí na průběh nemoci, i důležitostí odpočinku.

Obsah

1.
Civilizační choroby
2.
Škodlivé látky
3.
Zdravé životní prostředí
4.
Odpočinek

Úryvek

"Známou skutečností posledního desetiletí je, že vzrůstá počet úmrtí, a to i velice mladých lidí, na civilizační choroby. Jejich existence souvisí s nezdravým životním stylem a nepříznivým stavem životního prostředí včetně jednoznačně negativního působení koření, alkoholismu a drog.Civilizační choroby jsou v mnohém záludné, neboť s nimi člověk může žít mnoho let bez výraznějších potíží.Přestože se potíže projevují obvykle ve starším věku, je známo, že již v organismu začínajícího kuřáka, toxikomana či alkoholika dochází k nežádoucím strukturálním a funkčním změnám, které narůstají tím rychleji, čím více škodlivých faktorů na tělo působí.Je třeba vědět, že tzv. "nezávadné množství" alkoholu, drog ani cigaret neexistuje.Postupné změny na tělních strukturách a v jejich funkcích,kumulující se od vykouření první cigarety, přijetí první dávky drogy či prvního vypití většího množství alkoholu (za výrazného přispění dalších faktorů) končí v mnoha případech smrtí jedince.Za velmi nežádoucí považujeme například změny vyvolávané uvedenými faktory v cévním systému, vedoucí k ateroskleróze a dále k infarktu myokardu či mozkové mrtvici.
Některé látky působící na lidské tělo jsou karcinogenní a mohou vyvolat nekontrolovatelné dělení buněk - rakovinu.Rakovinotvorné látky v současnosti nacházíme v našem životním prostředí, odkud se v různém množství dostávají s potravinami, vodou, vdechovaným vzduchem i jinými cestami do našeho těla (nebo působí na povrch našeho těla) a mohou se projevit nádorovým bujením.Je znepokojivé, že se v poslední době počet vznikajících zhoubných nádorů v lidské populaci zvyšuje.Rovněž se zvyšuje počet lidí s různými záněty dýchacích cest a alergiemi.
Podmínkou a nutností pro optimální psychický a fyzický vývoj jedince je zdravé životní pros- tředí,normální stav nervové soustavy a všech struktur těla člověka.Pouze zdravý člověk může dobře vykonávat práci a soustředit se na činnost.Nestačí však jen nepřítomnost nemoci.Na zdraví člověka má vliv vhodné bydlení, strava (tj.dostatek čisté vody, zdravé potraviny s dostatečným množstvím vitamínů a jiných potřebných látek, bez nadbytku tuků, solí i sacharidů), pracovní a životní prostředí, dodržování osobní a pracovní hygieny, partnerské a mezilidské vztahy a celkový způsob života.

Pro optimální pracovní výkonnost je rovněž důležitý odpočinek. Nadměrná únava a přepínání vlastních sil je nebezpečné v každém věku.Projevy únavy jsou malátnost, ospalost, snížená vnímavost čidel, malá soustředěnost k vykonávané činnosti, ale i bolesti hlavy a pocit nevolnosti.Kromě odpočinku a dostatečného klidného spánku je možné nadměrné únavě předejít např. aktivním odpočinkem, při kterém střídáme různé činnosti (např. fyzickou a duševní práci). Pro obnovu sil má význam pobyt a pohyb v prosluněném a bezprašném prostředí, přiměřené tělesné cvičení, sport, turistika apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0003.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vliv_vnej_prostr_clovek.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse