Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv zrakového postižení na osobnost

Vliv zrakového postižení na osobnost


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Senzomotorická deprivace - kdy k ní dochází, charakteristika. Oblasti zrakového vnímání, které jsou důležité z psychologického hlediska - zraková ostrost (vidění na dálku a na blízko, k čemu jsou důležité), schopnost vnímat za různých okolností osvětlení (světloplachost, šeroslepost), zorné pole (centrální a periferní část, postižení těchto částí, dopady), barvocit.
Rozvoj poznávacích procesů u zrakově postižených - kompenzační funkce (sluchové vnímání, hmatové vnímání, jeho omezení haptickým prostorem, myšlení a řeč). Funkce řeči pro zrakově postižené - komunikační, kognitivní (poznávací), kompenzační. Využití paměti. Socializace zrakově postižených - ovlivnění socializace jedince v ohledech: nedostatečnost vizuálního kontaktu, neschopnost vnímat neverbální podněty, omezenost možnosti učit se nápodobou, potíže s orientací v neznámém prostředí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43d6acfec01ef.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
vliv_zrakoveho_postizeni.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse