Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vnady - úvaha nad citátem

Vnady - úvaha nad citátem


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad možnosti a problémy motivace žáka. Analyzuje citát Vnady, neboli úvahu nad současným školstvím. Řeší, jak motivovat žáka, aby se sám pídil po informacích, i jak zajistit autoritu učiteli.

Obsah

1.
Úvod - citát
2.
Výklad citátu
3.
Práce pedagoga
4.
Možná úskalí
5.
Možná řešení úskalí motivace
6.
Závěr - poučení

Úryvek

"Je ale několik problémů, díky nimž nemůžeme jednoduše říci: “Dejte co nejvíce lákadel a vnad!”. Pokud například pedagog vykonstruuje nemožné výhody, které látka nepřináší, pak zvláště v případech, kdy se jedná o nepovinný předmět (kroužek), se stane to, že žáci postupem výuky přijdou k názoru, že látka je k ničemu, a všechny výhody, které pedagog nastínil, jsou považovány za lež,byť část z nich mohla být pravdivá. Ovšemže někteří vnímatelé vědění (rozumějte prostě objekt pedagogovy snahy někoho něco naučit) to rozliší, avšak musíme počítat s velkým množstvím “hlucha” (“bahna”) do něhož patří vnímatelé jednodušší, kteří nerozlišují, anebo žáci, kteří by sami o sobě byli schopni spravedlivě vše posoudit, avšak nejsou schopni svůj názor prosadit, jsou sociálně antiradikální, tedy nejenže nejsou schopni přesvědčit ostatní o svém názoru, ale dokonce svůj správný názor zaměňují za (mnohdy nesprávný) názor většiny, podle kterého pak také jednají. Také se někdy stane, že pokud pedagog vnímatelům výhody neprozradí a je si jist, že se je vnímatelé vědění dozví postupně buď vlastní všímavostí, nebo šikovným zadáním např. domácích úloh, je veliká šance, že nastane opačný trend než u všech předchozích postupů, protože dojde k tomu, že pozornost se bude postupem času stupňovat, ne klesat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_pedx0002.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Motivace_uvaha.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse