Vnímání


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Vnímání - charakteristika, vztah k poznání, čím je ovlivněno, dělení (zrakové, čichové, chuťové, sluchové, hmat, vnímání doteku). Vjem a počitek. Proces vnímání - zachycení podnětu smysly, smyslová analýza, korová analýza a syntéza. Vlastnosti vnímání - výběrovost, apercepce, pregnantnost, konstantnost, transpozice. Pozorování. Sociální vnímání - sociální postavení, z hlediska temperamentu, běžné vnímání osobnosti (haloefekt, vnímání na základě pořadí vjemu, na základě popularity). Typy vnímání - analytické, syntetické, analyticko-syntetické, emocionální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43b7f46562530.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
vnimani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse