Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vnitřní trh, jeho vývoj a čtyři svobody

Vnitřní trh, jeho vývoj a čtyři svobody

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: .

Obsah

Zřízení společného trhu jako základní cíl evropské integrace (1957)
Nový začátek v polovině 80. let: Bílá kniha (1985) a Jednotný evropský akt (1987)
Čtyři ekonomické svobody
1.1.1.
Volný pohyb zboží
1.1.2.
Volný pohyb osob a vzájemné uznávání kvalifikace
1.1.3.
Volný pohyb služeb
1.1.4.
Volný pohyb kapitálu
Vnitřní trh a jeho doprovodné ekonomiky
1.1.5.
Pravidla na ochranu hospodářské soutěže
1.1.6.
Vnitřní trh a jeho sociální dimenze
1.1.7.
Ochrana životního prostředí na vnitřním trhu
1.1.8.
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu
Přínosy programu na dokončení vnitřního trhu. Vývoj vnitřního trhu po roce 1992 a jeho současný stav. Vnitřní trh jako předpoklad přechodu k měnové unii. Vnitřní trh Unie a příprava České Republiky na začlěnění.

Ukázka z práce:
"ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO TRHU JAKO ZÁKLADNÍ CÍL EVROPSKÉ INTEGRACE (1957)
Římská smlouva z roku 1957 ustavující Evropské hospodářské společenství konstatovala na čelném místě, že „úkolem Společenství je zřízení společného trhu“ (čl.2), s tím, že zřízení celní unie bylo považováno za první nezbytný krok a předpoklad k vytvoření společného trhu (čl.9). Společný trh měl posloužit k dosažení dvou základních dlouhodobých cílů:
k růstu ekonomické výkonnosti Společenství jako celku a tím i ke zvýšení ekonomické prosperity zúčastněných zemí,
položit základy „stále užšího spojení mezi evropskými národy“, jak se uvádělo na prvním místě v Preambuli Smlouvy.
Jak je patrné, zakladatelé Společenství si byli dobře vědomi úzkého sepětí ekonomických i politických cílů. Společný trh, který měl vytvořit jednotný evropský hospodářský prostor, měl v dalším přispět ke sblížení evropských národů, politickému, sociálnímu, kulturnímu. Odstranění překážek ekonomické spolupráce, všeobecná liberalizace hospodářských styků a vzájemné otevření národních trhů měly být zárukou, že staleté soupeření evropských národů bude nahrazeno sjednocením jejich „základních zájmů“.
Společný trh¸ jehož hlavní rysy měly být dokončeny za dvanáct let (do konce roku 1970), měl zavést nejen volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi (tak je tomu v celní unii), ale také volný ohyb výrobních faktorů (pracovníků a kapitálu) a také služeb přes hranice členských zemí. Všechny osoby měly mít právo se volně pohybovat po teritoriu společného trhu nejen jako turisté, ale také jako pracovníci, s právem se tam usadit, pracovat, podnikat a žít. Měly být odstraněny také dosavadní bariéry volného pohybu služeb ( např. finančních ) a kapitál měl být ukládán v zemi nebo v regionu, kde se k tomu nabízely nejpříhodnější podmínky. V jazyce dokumentů Evropské unie měl vzniknout rozsáhlý hospodářský prostor otevřený pro čtyři základní ekonomické svobody: pro volný pohyb zboží, služeb, pracovníků a kapitálu neomezovaný hranicemi členských států. Tím měl zároveň vzniknout široký prostor pro hospodářskou soutěž mezi subjekty všech zúčastěných zemí s pozitivním účinkem na ekonomickou výkonnost integrovaného celku.
Můžeme shrnout: Římská smlouva usilovala o to, aby se liberalizovaly ekonomické vztahy mezi členskými zeměmi na základě těchto kroků:
vytvořením celní unie měla být v obchodě odstraněna cla a zaveden společný celní sazebník vůči třetím (nečlenským)zemím,
měla být odstraněny kvantitativní omezení obchodu (kvóty) a také opatření, která měla podobný účinek (mimocelní překážky obchodu), což mělo zajistit zcela volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi,
zajistit volný pohyb osob (přesněji pracovníků), služeb a do určité míry také kapitálu.
Původní dvanáctiletý termín pro dokončení společného trhu (do konce roku 1970) nebyl z mnoha důvodů splněn. Byla vytvořena celní unie (odstraněním cel a kvót) ve vzájemném obchodě, byl uvolněn pohyb pracovníků mezi členskými zeměmi a učiněn pokrok v daňové harmonizaci (přechod k dani z přidané hodnoty). Naproti nesplněno zůstalo:..."

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4289
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse