Vodík


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin ve stručných bodech informují o vlastnostech vodíku, jeho přípravě, výrobě a využití. Zmiňují se také o peroxidu vodíku.

Obsah

1.
Vlastnosti
2.
Příprava
3.
Výroba
4.
Využití
5.
Peroxid vodíku

Úryvek

"Vodík
-nejjednodušší struktura
-reaktivní, hned se váže
-chce být vzácný plyn
-bez úspěchu
-ve sloučenině
-vazby kovalentní

příprava-V
-reakce kovu s kyselinou
-vyredukováním z vody
-vznikne vodík a
hydroxid sodný
-elektrolýzou vody

výroba-V
-elektrolýzou vhodného
roztoku NaCl
-přeháněním vodní páry
přes rozžhavený koks

využití-V
- k syntézám
-redukční činidlo
v metalurgii
-vodíkový pohon
-vodíková bomba

peroxid vodíku
-silná žíravina 30%
-3%-v lékarně
-dezinfekce
-atomární kyslík
-ničí bakterie
-přirozeně se rozkládá
-vodu
-kyslík"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510cde5d30823.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vodik.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse