Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Volní procesy - otázka ke SZZk

Volní procesy - otázka ke SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se zaměřuje na problematiku volních procesů. Definuje základní pojmy, zmiňuje příklady volních vlastností osobností a popisuje jejich uplatnění. Charakterizuje konflikty, které z volních procesů vyplývají, a v závěrečné části seznamuje s poruchami jednání a vůle. Uvádí konkrétní příklady těchto poruch a stručně je vysvětluje.

Obsah

1.
Volní procesy
1.1
Znaky volního aktu
1.2
Vůle
2.
Volní vlastnosti osobnosti
3.
Volní proces
3.1
Základní fáze volního procesu
3.2
Volní jednání
3.2.1
Znaky charakterového volního jednání
4.
Konflikt
4.1
Typy konfliktu
4.2
Příčiny konfliktu
4.3
Řešení konfliktu
5.
Poruchy jednání
5.1
Kvantitativní poruchy
5.2
Kvalitativní poruchy
6.
Poruchy vůle
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Volní proces
- Činnost, kterou dosahujeme stanoveného cíle
- Zahrnuje stanovení cíle, volbu prostředků a provedení záměrů.

Základní fáze volního procesu
• příprava
o uvědomění si cíle a prostředků vedoucích k jejich dosažení
o základem jsou motivy (zájmy, záliby, sklony, potřeby, citové stavy)
o Potřebuje k tomu poznávací procesy (myšlení a řeč)
• rozhodování
o výsledkem je rozhodnutí
o boj motivů
o K rozhodnutí pro určitý cíl potřebuje motivy a vůli
• provedení rozhodnutí
o překonávání překážek vedoucích k cíli
o úspěšné dosažení cíl
o Též potřebuje motivy a vůli

Volní jednání
• jednání
o způsob, kterým osoba zasahuje do okolního prostředí
o směřuje k určitým cílům
o aby k němu mohlo dojít, je zapotřebí vůle, motivy

Znaky charakterového volního jednání:
o Disciplinovanost (dodržování zásady soužití, respektování a podřizování se obecným požadavkům)
o Sebeovládání a sebekázeň (schopnosti kontrolovat své chování)
o Statečnost a odvážnost (vynikající vlastnosti charakteru a vůle) nás snáze dovedou k vytčenému cíli x zbabělost, malomyslnost vedou k nedisciplinovanosti.

Konflikt
• psychický stav
• vzniká při současném působení jednoho nebo více motivů, z nichž žádný nemá výraznou převahu.
• Vznik psychického napětí – zpravidla nepříjemného
• Překážka
o jiný cíl nebo několik cílů, mezi nimiž není snadné se rozhodnout
o rozlišujeme:
- vnitřní - boj motivů, volba mezi nimi
- vnější - mezilidské vztahy

Typy konfliktu
• Vnitřní
o mezi dvěma kladnými motivy
- mezi dvěma přibližně stejně přitažlivými cíli, které nejde dobře spojit nebo se navzájem vylučují
- volba chlapce mezi dvěma potenciálními přítelkyněmi

o mezi kladným a záporným motivem
- V životě jsme však stavěni do situace, kdy po něčem toužíme (kladný motiv), ale současně máme strach z možných následků, trestu (dítě chce pohladit psa, ale bojí se ho)
o dvojitý konflikt kladných a záporných motivů
o muž chce skočit bungee, ale bojí se, sledují ho kamarádi a muž chce získat jejich obdiv svým výkonem, ale bojí se nezdaru, kdyby neskočil
• Vnější konflikty
o konflikt s druhými osobami
o Konfliktogenní osoby
- jedinci, kteří svými osobnostními vlastnostmi a postoji zvlášť často dávají podnět ke sporům
o různá forma a intenzita od povrchních sporů a hádek k dlouhodobému a hlubokému napětí."

Poznámka

Práce byla použita pro přípravu ke státní závěrečné zkoušce z Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradce Králové. Text je zpracován formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22216
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse