Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vrcholný středověk

Vrcholný středověk


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin na téma vrcholný středověk. Rozebírá toto období obecně (ranný × vrcholný středověk, kolonizace atp.) a dále se také zabývá vrcholným středověkem v Českých zemích, což zahrnuje také panovníky od roku 1192 až do roku 1306.

Obsah

1.
Vrcholný středověk
1.1.
Ranný × vrcholný středověk
2.
Český stát ve vrcholném středověku
3.
Přemysl Otakar I.
4.
Václav I.
5.
Přemysl Otakar II.
6.
Václav II.
7.
Václav III.

Úryvek

" změna a impulz v zemědělství (nové technologie)
1) začíná se používat chomout k zápřahu (oproti jhu) → efektivnější využití tažné síly
2) vynález pluhu → zkypření a obohacení půdy
3) trojpolní hospodaření (jař, ozim, úhor)
4) hnojení
 objevovaly se luštěniny

výnosy se zvyšují → vydělují se řemeslníci → rozvíjí se dálkový obchod (obchodníci) = specifikace práce = dělba

růst populace → kolonizace (u nás ve 13. stol.) = hledání a osidlování nových míst (iniciátorem král, pobídky – šlechta a církev), vyslán lokátor (zakladatel)

panovník – více peněz vybraných na daních, bohatne šlechta a církev
povinnosti lokátora:
 nalézt vhodné místo
 vypálit les
 rozparcelovat pozemky
 řízení prací na stavbě
 zúrodňování půdy
 jednání se zeměpánem o dávkách (naturálie + robota + peníze = trojí dávka – neměnné)
 lokátor → rychtář
Vesnická kolonizace:
 vnitřní (místní obyvatelé), půda jim nepatřila, mimo prostoru, kde stál dům
 vnější (cizinci) → hl. Němci → přináší nové technologie, nástroje a emfyteutické právo = hospodářství už patřilo dědičně rolníkům

lokátor musel vesnici vykoupit → dědičnost
lokátor vyjednal odklad platby (lhůta → Lhota), (újezd → od území, které ujede jezdec za tolik a tolik hod.)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strnky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f73d5c5fa42.zip (470 kB)
Nezabalený formát:
vrcholny_stredovek.pdf (499 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse