Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vše o získávání zaměstnání - slovensky

Vše o získávání zaměstnání - slovensky

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje získávání zaměstnání a všemu, co s touto problematikou souvisí. V první části je rozebrán proces výběru zaměstnanců. Seznamuje s jeho fázemi, zabývá se správnou formou životopisu a přibližuje interní a externí nábor - charakterizuje jejich výhody, nevýhody a metody. Druhá část se týká přijímacího pohovoru, popisuje jeho průběh, představuje jeho základní typy a uvádí nejčastěji kladené otázky včetně rad, jak na ně co nejlépe odpovědět. Poslední kapitola obsahuje krátké případové studie od zkušených manažerů firem a jejich rady pro uchazeče.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proces získávání zaměstnanců
2.1.
Získávání zaměstnanců
2.1.1.
Co zdůraznit v inzerátu
2.1.2.
Proces získávání pracovní síly
2.2.
Proces získávání zaměstnanců
2.3.
Identifikace zdrojů pracovních sil
2.3.1.
Zdroje pracovních sil
2.3.2.
Interní nábor
2.3.2.1.
Výhody
2.3.2.2.
Nevýhody
2.3.2.3.
Metody
2.3.3.
Externí nábor
2.3.3.1.
Výhody
2.3.3.2.
Nevýhody
2.3.3.3.
Metody
2.4.
Formální stránka hledání práce
2.4.1.
Životopis
2.4.1.1.
Důležité vlastnosti
2.4.2.
Motivační dopis
2.4.3.
Posuzování dokumentů uchazečů
3.
Pohovor
3.1.
Jak probíhá
3.2.
Osobní pohovor
3.3.
Druhy pohovorů
3.4.
Co následuje po pohovoru
4.
Případové studie
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. PROCES ZÍSKAVANIE ZAMESTNANCOV
1.1. Získavanie zamestnancov
Získavanie zamestnancov je proces ako zabezpečiť s primeranými nákladmi a v žiadanom čase, aby na zverejnenú ponuku voľných pracovných miest pozitívne reagoval dostatočne veľký počet vhodných uchádzačov.
Úspechy a neúspechy manažérskej práce výrazne závisí od počtu vhodných spolupracovníkov, od profesnej a kvalifikačnej úrovne. Znalosti, schopnosti a užitočné návyky zamestnancov predstavujú najcennejší kapitál firmy. P. Drucker povedal "People are our greatest asset."("Ľudia sú náš najväčší kapitál.") a táto veta sa stala charakteristikou personálnej práce v manažmente. Nábor a výber zamestnancov nie je väčšinou zložitý proces, avšak je časovo náročný. Je to proces skupiny uchádzačov, z ktorých budú vybratí tí, ktorým je zamestnanie ponúknuté. Nábor nie je dôležitý len pre organizáciu. Je to dvojsmerný komunikačný proces. Pomáhame si pomocou vlastného personálu, existenciou osobného oddelenia alebo pracovníkov, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti alebo existujú aj špeciálne poradenské organizácie. Úrady prace a špeciálni konzultanti slúžia tiež ako ďalší zdroj pomoci pri nábore. Pri získavaní zamestnancov si treba položiť tieto otázky: [1], [2], [3], [4]
1) Aké sú požiadavky na pracovne sily v súčasnosti a aké budú behom najbližších niekoľko rokov?
2) Prečo je potreba prijímať nových pracovníkov?
3) Prečo dané voľné miesto skutočne existuje?
4) Ak voľné miesto existuje, čím je to spôsobené?
5) Môže byť práca prerozdelená tak, že ju zvládne doterajší personál?
6) Môže byt podnik preorganizovaný tak, aby nemuseli byť prijímaní noví zamestnanci, a zároveň by sa docielili rovnaké výsledky?
7) Pracujú zamestnanci naplno?
8) Je prijatie zamestnanca skutočne potrebné?
9) Prečo odišiel pracovník, ktorý danú činnosť vykonával predtým?
10) Ako často odchádzajú pracovnici, a z ktorého typu funkcie najčastejšie?
11) Odišiel zamestnanec kvôli manažérskemu neúspechu?
12) Je popis práce daného miesta realistický, je možno túto prácu vôbec robiť úspešne?
13) Neexistuje požadovaný druh zamestnanca vo vnútri podniku?

Pri nábore pracovníkov si personalista a vedenie firmy určí požiadavky na budúceho zamestnanca. Bežnou metódou je tzv. sedembodový plán, ktorý obsahuje nasledujúce požiadavky : [9]

1. fyzická kondícia (zdravie, vzhľad a pod.)
2. vzdelanie, predchádzajúce zamestnania
3. všeobecná inteligencia, schopnosť reagovať rýchlo a presne
4. špeciálne schopnosti (matematické, jazykové, manuálna zručnosť)
5. záujmy
6. predpoklady alebo povahové rysy, ktoré sa prejavujú vo vzťahoch s okolím (spoľahlivosť, presvedčivosť)
7. ďalšie okolnosti (finančné a rodinne zázemie)"

Poznámka

Technická univerzita v Košicích, Ekonomická fakulta. Práce obsahuje schémata a tabulku, rozsah čistého textu je asi 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21367
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse