Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Všeobecné účetní zásady

Všeobecné účetní zásady

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Práce se věnuje teoretickému představení legislativní úpravy účetních zásad, jaký je jejich význam, předmět a rozsah vedení účetnictví spolu se všeobecnými pravidly.

Obsah

1.
Úvod
2.
Legislativní úprava účetnictví v České republice
3.
Podstata, význam, předmět a rozsah vedení účetnictví
4.
Všeobecné účetní zásady
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"b) Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, § 7 odst. 3 zákona o účetnictví
Účetní jednotky jsou povinny používat způsoby oceňování a další postupy účtování (účetní metodu) způsobem vycházejícím z předpokladu nepřetržitého trvání činnosti účetní jednotky. V případě, že nastaly skutečnosti, které brání v pokračování podnikatelské činnosti do budoucna, např. likvidace, konkurz, nucená správa, účetní jednotka zvolí účetní metody a způsoby oceňování a vykazování nákladů a výnosů v jednotlivých obdobích stanovené obvykle zvláštním standardem. Pokud tedy účetní jednotka změní způsoby oceňování a jiné účetní metody, uvede o těchto změnách vysvětlující poznámku v příloze k účetní závěrce.

c) Zásada věrného a poctivého obrazu, § 7 odst. 2 zákona o účetnictví
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, tj. věrný a poctivý obraz o majetku (aktivech), závazcích, vlastním kapitálu, o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření jako rozdílu mezi výnosy a náklady.
Zobrazení v účetní závěrce se považuje za věrné a poctivé, pokud obsahu položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu v souladu se způsoby oceňování, odpisování, s tvorbou a použitím opravných položek a rezerv a dalšími účetními metodami danými zákonem o účetnictví a českými účetními standardy, popř. danými vyhláškami.
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví:
 správně – tj. v souladu se zákonem o účetnictví a s vyhláškami o účetnictví, Českými účetními standardy a dalšími předpisy
 úplně – v účetním období v účetních knihách musí být zaúčtovány všechny účetní případy týkající se předmětu účetnictví, musí být sestavena účetní závěrka, vyhotovena výroční zpráva, zveřejněny informace podle § 21 a účetní jednotka musí být schopna tyto skutečnosti doložit na základě účetních záznamů
 průkazně – účetní jednotka musí provést inventarizaci ve smyslu zákona o účetnictví a účtování o předmětu účetnictví je schopna doložit průkaznými účetními záznamy
 srozumitelně – tj. účetnictví umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů; srozumitelnost spočívá i v tom, že osoby, které mají účetnictví účetní jednotky k dispozici, jsou schopny se z celkových sumárních hodnot uvedených ve výkazech dostat na jednotlivé účetní případy doložené účetními záznamy a naopak
 trvale – účetní jednotka musí archivovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní závěrky, výroční zprávy a další) v předepsaných lhůtách

d) Výjimka z pravidla, § 7 odst. 2 zákona o účetnictví
Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití českých účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy (vyhláškami či standardy) bude neslučitelné s povinností vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, postupuje účetní jednotka odchylně tak,a by byl podán věrný a poctivý obraz."

Poznámka

Z části vypracované formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse