Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané problémy psychologie práce - skripta 3/4

Vybrané problémy psychologie práce - skripta 3/4Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná skripta se zabývají vybranými problémy psychologie práce. Vedle výkladu látky shrnuje text cíle kapitoly a uvádí klíčová slova. Předchozí část skript naleznete zde Úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie - skripta 2/3 a následující zde Psychologie v manažerské praxi - skripta 4/4.

Obsah

1.
Vznik a vývoj psychologie práce
1.1.
Vznik psychologie práce
1.2.
Psychologie práce v problémové oblasti vztahu člověk-stroj
1.3.
Psychologická stránka pracovních podmínek a jejich dopad na výkonnost a spokojenost pracovníků
2.
Adaptace člověka v organizaci
2.1.
Adaptace
2.2.
Pracovní adaptace
2.3.
Sociální adaptace
2.4.
Adaptace na organizační kulturu
2.5.
Závěr
3.
Pracovní kariéra, duševní hygiena a koncepce životního programu manažera
3.1.
Průběh pracovní kariéry
3.2.
Duševní hygieny v životě manažera
3.3.
Koncepce životního programu a efektivní cesty životem
4.
Vedení porady – praktická ukázka použití psychologických poznatků
4.1.
Stadia vedení porady
4.2.
Zásady doporučované vedoucímu pracovníkovi k vedení porady

Úryvek

"1 Vybrané problémy psychologie práce

Cíle kapitoly
Po nastudování této kapitoly budete umět:
1. Nastínit problematiku, kterou se zabývá psychologie práce.
i. Charakterizovat vývoj tohoto oboru a jeho význam pro hospodářskou praxi.
ii. Vyznáte se v pojmovém aparátu psychologie práce.
iii. Dokážete blíže specifikovat psychologickou stránku pracovních podmínek.
iv. Uvést faktory ovlivňující proces adaptace člověka v organizaci.
v. Vysvětlit smysl a oblasti poradenství v péči o pracovníky.
vi. Prakticky využít psychologické poznatky při vedení pracovní porady.
vii. Uplatnit základní principy zdravé životosprávy.
viii. Charakterizovat koncepce životního programu a efektivní cesty životem.


Klíčová slova:
Psychologie práce, inženýrská psychologie, ergonomie, psychologická stránka pracovních podmínek, pracovní adaptace, poradenství v péči o pracovníky, pracovní porada, Adaptace, socializace, pracovní a sociální adaptace, faktory vnější a vnitřní, adaptace na organizační kulturu, adaptace na pracovní skupinu, Průběh pracovní kariéry, kontrola průběhu a kvality pracovní kariéry, základní principy zdravé životosprávy, koncepce životního programu
a efektivní cesty životem, Pracovní porada, skupinová rozhodnutí, stádia vedení porady, zásady doporučované vedoucím pracovníkům


Psychologie práce označuje ten obor psychologie, který se zabývá úkoly ekonomické praxe. Předmětem jejího studia jsou zákonitosti, kterými lidská psychika, tj. psychické procesy (např.pamatování), stavy (např.aktivační úroveň, hněv) a vlastnosti (např.svědomitost) řídí pracovní činnost. A protože psychika odráží objektivní realitu zabývá se psychologie práce
i těmi stránkami skutečnosti - zvláště sociálními - jejichž vliv na lidskou činnost prostřednictvím psychiky je významný. Poznáním zákonitosti psychické regulace praktické činnosti si psychologie práce vytváří předpoklady pro účinné zasahování do společenské praxe, která se uskutečňuje právě prostřednictvím pracovní činnosti lidí."

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e7f60df055f.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Vybrane_problemy_psychologie_prace.doc (132 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse