Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané statistické vzorce

Vybrané statistické vzorce


Kategorie: Statistika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce obsahuje spoustu vzorců potřebných ke zvládnutí zkoušky ze Statistiky I. Obsahuje i praktické popisky daných vzorečků. Některé vzorce jsou zobrazeny v tabulce, některé mimo ni.

Obsah

1.
Distribuční funkce
2.
Teorie odhadu
3.
Interval spolehlivosti pro populační průměr
4.
Interval spolehlivosti pro populační rozptyl
5.
Interval spolehlivosti pro populační relativní četnost
6.
Jednovýběrový test pro rozptyl
7.
Jednovýběrový test pro průměr
8.
Jednovýběrový test pro relativní četnost
9.
Test shody rozptylů dvou normálních rozdělení (F-test)
10.
Test shody dvou průměrů norm. rozdělení (nezávislé soubory)
11.
Párový t-test
12.
Test shody dvou relativních četností
13.
Analýza rozptylu jednoduchého třídění se stejným počtem opakování ve všech třídách
14.
Analýza rozptylu jednoduchého třídění s nestejným počtem opakování ve všech třídách
15.
Podrobnější vyhodnocení analýzy rozptylu
16.
Jednoduchá lineární regrese a korelace
17.
Vybrané funkce jednoduché nelineární regrese a korelace
18.
Testování výběrových charakteristik korelace a regrese

Úryvek

"Vybrané statistické vzorce
Distribuční funkce
F(x) = P (X < x)
Teorie odhadu
Bodový odhad rozptylu
a) výběr s vracením
( )
1 1
2
0
1
2
2
-
= ×
-
×
-
=
Σ=
n
n
s
n
n
n
x x
s
n
i
i
,
b) výběr bez vracení
( )
N
N
n
x x
s
n
i
i 1
1
1
2
2 × -
-
-
=
Σ=
=
N
N
n
n
s
1."

Poznámka

Práce obsahuje statistické vzorce o rozsahu cca 8 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56efe111b1ccf.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
vybrane_statisticke_vzorce.pdf (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse