Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Východiska vnější hospodářské politiky

Východiska vnější hospodářské politiky


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Mezinárodní obyčeje x mezinárodní obchodní zvyklosti. Zásady - obecné (zásada svrchovanosti, rovnoprávnosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí, respektování národních zájmů), specifické zásady (zásada svobody obchodu nebo protekcionalismu, zásada reciprocity, zásada národního režimu, zásada nejvyšších výhod). Problémy realizace - vzájemná vazba vnitřní a vnější sféry, vzájemná vazba mikrosféry a makrosféry, vzájemná propojenost jednotlivých států, hospodářská blokáda i v mírových podmínkách, problematika dumpingu.

Obsah

1.
Mezinárodní obyčeje x mezinárodní obchodní zvyklosti
2.
Zásady
3.
Problémy realizace

Úryvek

"ZÁSADY

1) obecné = týkají se nejen ekonomických vztahů, ale mezinárodních vztahů obecně. Mezi tyto zásady patří především:

- zásada svrchovanosti
- rovnoprávnosti
- nevměšování se do vnitřních záležitostí
- respektování národních zájmů

2) specifické zásady = týkají se již přímo ekonomických a obchodních vztahů. Mezi specifické zásady patří:

- zásada svobody obchodu nebo protekcionalismu

- zásada reciprocity (vzájemná vazba poskytovaných ústupků či výhod mezi partnerskými zeměmi)"

Poznámka

Přednáškový materiál z hospodářské politiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44166b7aa8b66.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
vnejsi_hospodarska_politika.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse