Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Východní náboženské tradice - otázky ke SZZk

Východní náboženské tradice - otázky ke SZZk

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor tvoří 25 vypracovanými otázek ke státním závěrečným zkouškám z oblasti východních náboženských tradic. Popisuje náboženství vyznávaná v Indii od jejích počátků po současnost. Detailně charakterizuje hinduismus a jeho pronikání do Evropy. Rovněž rozebírá vývoj buddhismu, informuje o Buddhově životě a jeho následovnících, uvádí specifika jeho učení a také podrobně přibližuje hlavní buddhistické směry. Zabývá se i dalšími náboženstvími a filosofickými směry, jako je džinismus, islám, taoismus, konfucianismus, či šintoismus.

Obsah

1.
Protoindická kultura
1.1.
Védská literatura a role bráhmanů
1.2.
Charakter Védské religiozity
2.
Společenské hierarchie a jejich legitimizace
2.1.
Status a role ženy v dějinách Indie
2.2.
Čandálové a dějiny sociálního vylučování
3.
Základní pojmy hinduismu
3.1.
Átman/brahma, karma, znovuzrození (punardžanma)
3.2.
Čtyři cíle života a čtyři formy zbožnosti (džňána, karma, bhakti, vírja)
3.3.
Sannjása, májá
3.4.
Kosmický řád a úděl člověka
4.
Indická náboženství a literatura
4.1.
Psaná a ústní slovesnost v indické literatuře
4.2.
Typologie indické „náboženské“ literatury a její dějinný vývoj
5.
Stará vyprávění (Purány): příběhy o stvoření světa a životech bohů
5.1.
Koncepce avatárů, sanskrtizace a bhaktická religiozita
5.2.
Mytologický obraz světa a jeho rituální aktualizace
6.
Dominantní tradice indické religiozity
6.1.
Višnuismus
6.2.
Šaktismus
6.3.
Tantrismus a asketická hnutí
7.
Rituální život hinduismu
7.1.
Védská oběť a po-védské chrámové obřady
7.2.
Domácí púdža, poutě a náboženské slavnosti
7.3.
Sanskáry: obřady životního cyklu
8.
Hinduismus a moderní Evropa
8.1.
Obrodná a reformní hnutí
8.2.
Hinduismus na západě
9.
Islám v Indii a sikhismus
9.1.
Příchod islámu a změny indické společnosti
9.2.
Indický islám a jeho prolínání s původními tradicemi
9.3.
Sikhismus
10.
Džinismus
10.1.
Mahávíra, vznik džinismu a jeho společenský kontext
10.2.
Džinistický obraz světa a člověka, cíle lidského života
10.3.
Džinistické společenství a hlavní proudy mnišského života
11.
Historické souvislosti vzniku buddhismu
11.1.
Indové a jejich náboženství
11.2.
Základní pojmy indického myšlení
11.3.
Dobové filozofické školy
12.
Gótama Siddhatta, Buddha Sákjamuni
12.1.
Buddhův legendární životopis
12.2.
Buddha a Buddhové
12.3.
Buddhovská těla
13.
Základní pojmy Buddhovy nauky
13.1.
Čtyři vznešené pravdy
13.2.
Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání
13.3.
Osmidílná vznešená stezka
14.
Sangha raného buddhismu
14.1.
Buddhovi žáci
14.2.
Rozkoly v Sangze
14.3.
Buddha a ženy
14.4.
Ášoka, šíření buddhismu mimo Indii
15.
Buddhistická literatura
15.1.
Struktura a obsah Pálijského kánonu
15.2.
Nekanonická literatura
16.
Buddhistický kult a symbolika
16.1.
Poutní místa
16.2.
Buddhistické svátky
16.3.
Buddhistický panteon
17.
Pojetí osobnosti v buddhismu
17.1.
Složky osobnosti
17.2.
Arhat
17.3.
Bódhisattva
18.
Hlavní směry buddhismu
18.1.
Theraváda
18.2.
Marjána
18.3.
Vadžrajána
19.
Čínský buddhismus
19.1.
Příchod buddhismu do Číny
19.2.
Cchan – zen
19.3.
Škola čisté země
20.
Tibetský buddhismus
20.1.
Příchod buddhismu do Tibetu
20.2.
Školy tibetského buddhismu
20.3.
Tibetský buddhismus na západě
21.
Japonský buddhismus
21.1.
Příchod Buddhismu do Japonska
21.2.
Školy japonského buddhismu
22.
Nejstarší mytologické představy v Číně
22.1.
Jin a jang
22.2.
Věštecké příručky
22.3.
Mandát nebes
23.
Taoismus
23.1.
Lao-c‘
23.2.
Základní pojmy v taoismu
24.
Konfucianismus
24.1.
Konfucius
24.2.
Základní pojmy
24.3.
Význam studia v konfucianismu
24.4.
Mencius
25.
Šintoismus
25.1.
Pojetí kami
25.2.
Šintoistická mytologie
25.3.
Rituál, svatyně

Úryvek

"2. Společenské hierarchie a jejich legitimizace
VARNY A KASTOVNÍ SYSTÉM
založeno na myšlence základní nerovnosti lidí -> při stvoření ne jeden, ale 4 lidé se zcela odlišnými specifickými úkoly, funkcemi a postavením – představují 4 společenské stavy, varny, z nichž se vyvinuly sociální jednotky – kasty.
Pravděpodobně vychází z původního rozdělení při příchodu árijů, s tím, že poslední stav původně neárijské obyvatelstvo, mělo sloužit třem varnám nad nimi. varna – barva, původně védské rozdělení společenských stavů. Náboženské i světské povinnosti se liší podle toho, ke kterému stavu člověk náleží. Sytém vychází z textu Mánavadharmašástra/Manusmrti – Manuova učebnice dharmy, konkrétně poddoddíl varnášramadharma = dharma stavů a životních stupňů. Manusmrti vznikla ještě před nahrazení varen bezpočtem kast

bráhmani – kněží; mají se učit a vyučovat jiné, přinášet oběti za sebe i ostatní a přijímat dary
kšátrijové – bojovníci; mají se učit a přinášet oběti (prostřednictvím bráhmanů), dávat dary, ochraňovat tvory a nelpět na smyslových požitcích; aristokracie
vaišové – obchodníci, řemeslníci a zemědělci, nejpočetnější skupina, mají pěstovat krávy, dávat dary, obětovat a učit se, obchodovat, půjčovat peníze a věnovat se zemědělství
šúdrové – služebníci; mají třem vyšším varnám sloužit bez závisti i původně neárijské obyvatelstvo, váleční zajatci, podrobené kmeny; nebyli plnoprávnými členy árijské společnosti; časem splynuli s vaišii a dnes téměř nerozeznatelní
nedotknutelní (čandálové) – jedinci a vrstvy bez kastovní příslušnosti; považováni za nečisté a po jakýmkoli kontaktu s nimi bylo třeba se rituálně očistit i zejména podrobené neárijské kmeny, které kladly árijcům tuhý odpor
* museli žít mimo árijské osady, vykonávali podřadné práce: sfér odpadu, přeprava mrtvol, popravy, lov zvěře a ryb.
* na árijském území omezený pohyb zákaz vstupu do chrámů
z Varn se vyvinulo postupně mnoho kast – džáti (zrození) a podkast, založeno třeba na povolání a podobně. Příslušnost do kasty je dána zrození a trvá po celý život. Nelze ji změnit. Kasty se řídí přísnými předpisy, určují život jedince od narození do smrti. Předpisy jak žít, co dělat, jak se oblékat, jak se modlit, s kým se stýkat, rozhodují v otázkách úmrtí, pohřbu ... zasahují do všech životních událostí

STATUS A ROLE ŽENY V DĚJINÁCH INDIE
Předvédská kultura
Informace z tohoto období pochází většinou z archeologických nálezů. Společnost vtéto době byla pavděpodobně zemědělská. Časté nálezy sošek ženských figur a zpodonění jóni (ženského pohlavního orgánu) ukazují na kult „bohyně matky“. Někteří badatelé se domnívají, že v této době měly ženy více práv (možnost sňatků na základě vlastního výbětu, nebo dokonce sexuální předmanželský styk).
Ženy ve védském období
Jejím úkolem bylo rodit děti a pečovat o domácnost. Nesměly zastávat kněžské funce, vůdčí role v náboženství ani neměly mít přístup k duchovnímu osvobození.
Manuův zákoník (600 – 200 př.n.l.)
„dharmické manželství“ - ideologie zbožštění manžela
Zrušení práva žen vlastnit majetek, zákaz znovu-provdávání vdov. Podstata ženy je nečistá - menstruační cyklus, možnost rodit děti.
Žena - nestálá a nevěrná, musí být pod neustálým dohledem. Vysoké ocenění pouze z hlediska mateřství, účelová úcta – snaha o udržení patriarchální kastovní linie
Projevem ženské cudnosti a věrnosti je totální podřízení vůli a autoritě manžela.
Epická doba (400 př.n.l. – 400 n.l.)
Dochází k včleňování ženských božstev do hinduistického panteonu. Bohyně začínají mít důležitou roli v mytologii, stále však poze v roli manželky. Neexistuje ještě její role soteriologického, kosmogonického a ontologického významu.
Sociální model žen - hrdinky eposů, např. Síta – ztělesnění ideální hinduistické manželky
Ideální žena je nesobecká a nemá vlastní tužby a sny, je pouze pasivním instrumentem jiných (např. Síta)."

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 7 stran. Klíčová slova jsou barevně a tučně zvýrazněna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21931
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse