Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova a role vychovatele v současném světě

Výchova a role vychovatele v současném světě


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátký referát charakterizuje osobnost vychovatele, všímá si jeho osobních i odborných předpokladů a vlastností. Ve stručných bodech popisuje několik typů autorit a v závěru se zmiňuje o výchově a důležitosti rodiny.

Obsah

1.
Vychovatelova osobnost
1.1.
Charismatická autorita
1.2.
Tradiční autorita „král, Mistr“
1.3.
Byrokratická autorita
1.4.
Profesní autorita
2.
Význam a smysl práce vychovatele
3.
Výchova v současné době
4.
Použitá literatura

Úryvek

"Výchova a role vychovatele v současném světě

referát
autor: Jana Zahradníčková, 2011

Vychovatelova osobnost
Význam a smysl práce vychovatele
Výchova v současné době

1. Vychovatelova osobnost
osobnost se buduje v praxi, ale má osobnostní vlastnosti:
pozitivní vztah k dětem
kladný vztah k oboru, odborná připravenost: pedagogika, psychologie, další sebevzdělávání
tvůrčí osobnost, humor, emoce, fantazie i odpovědnost.
Osobní předpoklady – vyrovnanost, frustrační tolerance, odpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, spolupráce, porozumění, empatie.
Odborné předpoklady – pedagogické kompetence – didaktická výbava, komunikační dovednosti, organizační schopnosti, tvořivost, diagnostické schopnosti.
Vztah k přírodě, vztah k hmotné kultuře, schopnost empatie do individuálního myšlení dítěte.
Autorita = obecně uznávaný vliv osoby na situace, úcta, vážnost, je to vlastnost připisovaná osobnosti nebo skupině, resp. její společenské roli, která se projevuje jako specifický vliv na druhé lidi daná společností, postavením vychovatele ve společnosti.

charismatická autorita
„šaman, génius, zbožňovaný vůdce“ – souvisí s emocemi, spočívá v jedinečných vlastnostech, závisí na osobnosti (nedá se nabývat učením)
lidé ji přijímají nekriticky a jsou slepí k důsledkům vlivu
každý učitel, kterého žáci milují, třeba i s bázní
nelze ji získat žádným pravidlem, normou

tradiční autorita„král, Mistr“ – spjatá s rodem nebo společenstvím založena na nezpochybňované tradici, bývá uznávána jako přirozená součást pokračování historie.

byrokratická autorita
„úředník“ – spjatá s rolí zákonného zástupce určité společenské stránky – státní moc, uznávána s ohledem na povinnost občana respektovat konvence, zákony i ze strachu před zásahem moci, kterou je zákon ochraňován."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d9854bd05c9e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vychova_role_vychovat_referat.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse