Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Výchovné a profesní poradenství

Výchovné a profesní poradenství

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Obsahem práce je výukový text pro kombinované studium sociální pedagogiky, předmět Výchovné a profesní poradenství, na vysoké škole. Práce pokrývá 10 tematických okruhů, u nichž uvádí základní látku, studijní úkoly, kontrolní otázky, náměty ke studiu i literaturu. Pro přehled probíraných témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Tematický přehled předkládané látky
2.
Cíle výuky
3.
Metodické pokyny pro samostatné studium posluchačů
4.
Informační zdroje
4.1.
Základní literatura
4.2.
Doporučená literatura
5.
Téma 1: Pojem pedagogicko-psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé
5.1.
Obsahové úkoly k tématu
5.1.1.
Obecný smysl výchovného poradenství
5.1.2.
Druhy a směry poradenství
5.1.3.
Poradenský přístup může být
5.2.
Studijní úkoly, kontrolní otázky, literatura
6.
Téma 2: Základní teorie poradenské podpory sociálního a profesního vývoje člověka, hlavní strategie poradenské práce
6.1.
Obsahové úkoly k tématu
6.1.1.
Celkový přehled o světové poradenské scéně
6.1.2.
Personalisticky orientované poradenství
6.1.3.
Sociologizující teorie poradenství
6.1.4.
Situace v českém poradenství
6.2.
Studijní úkoly, kontrolní otázky, literatura
7.
Téma 3: Poradenská informatika a diagnostika, intervenční poradenské postupy
7.1.
Obsahové úkoly k tématu
7.1.1.
Poradenské služby ve studijní orientaci a profesním poradenství
7.1.2.
Poradenská intervence a její fáze
7.2.
Studijní úkoly, kontrolní otázky, literatura
8.
Téma 4: Edukativní dificility dětí a mladistvých a jejich poradenská eliminace
8.1.
Obsahové úkoly k tématu
8.1.1.
Pojem edukativní dificility
8.1.2.
Příčin dificilit
8.1.3.
Náprava edukativních dificilit
8.1.4.
Studijní úkoly, kontrolní otázky, literatura
9.
Téma 5: Cvičení k informatice, diagnostice, intervenčním poradenským postupům a k základním teoriím poradenské podpory sociálního a profesního vývoje člověka
9.1.
Úkoly, kontrolní otázky, náměty, literatura
10.
Téma 6: Školská a profesní cesta člověka a jeho poradenská podpora
10.1.
Obsahové úkoly k tématu
10.1.1.
Pojem školní a profesní cesta člověka
10.1.2.
Profesní poradenství – definice
10.1.3.
Základní profesně poradenské instituce
10.2.
Studijní úkoly, náměty, literatura
11.
Téma 7: Člověk jako objekt a subjekt profesního vývoje a profesního poradenství
11.1.
Obsahové úkoly
11.1.1.
Profesní kariéra
11.1.2.
Smysl profesního poradenství
11.1.3.
Psycho-biologické determinanty profesního vývoje
11.1.4.
Formy poradenské podpory člověka
11.2.
Studijní úkoly, náměty, literatura
12.
Téma 8: Sociální podmínky školské a profesní cesty a poradenské podpory
12.1.
Obsahové úkoly k tématu
12.1.1.
Smysl sociálních podmínek pro školskou a profesní cestu jednotlivců
12.1.2.
Základní typy sociálních podmínek
12.1.3.
Vývojové trendy v lidské práci a kvalifikaci
12.1.4.
Trh práce a mechanismy jeho ovlivňování
12.1.5.
Profesně-vzdělávací systém společnosti
12.1.6.
Studijní úkoly, náměty, literatura
13.
Téma 9: Systémové pojetí procesu profesního vývoje a poradenství
13.1.
Východiska pro pojetí podpůrných mechanismů utváření profesní způsobilosti člověka
13.1.1.
Profesní poradenství
13.1.2.
Školská soustava a profesní vzdělávání
13.1.3.
Role rodiny v profesním vývoji
13.2.
Studijní úkoly, náměty, literatura
14.
Téma 10: Seminární cvičení
14.1.
Cíl
14.2.
Obsahové úkoly
14.3.
Úkoly posluchačů
15.
Obsahové okruhy pro závěrečnou dílčí zkoušku

Úryvek

"I. téma: Pojem pedagogicko-psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé

Obsahové úkoly k tématu

1. Obecný smysl výchovného poradenství
Poradenství můžeme charakterizovat jako interpersonální komunikaci, proces a vztah, v němž se jedna osoba poradce (ať je to již pedagog, psycholog, lékař nebo právník, specialista na profesní či studijní poradenství atp.) snaží svou radou prokázat službu, pomoci či prospět, být výchovně užitečný tomu, komu radí, tedy jiné osobě (či osobám, jednotlivcům i skupinám)

.2. Druhy a směry poradenství

Aktivní (direktivní poradenství)
- poradce vede rozhovor a pokouší se přesvědčit toho, komu radí, aby se choval způsobem, který mu více či méně určitými direktivními pokyny předepisuje.

Pasivní (indirektivní poradenství)
- poradce pouze "naslouchá" tomu, komu se má pomoci. Poradce zde svými slovy odráží a opětovně vyjadřuje myšlenky a city klienta: opakuje to, co bylo řečeno, s nepatrnou obměnou, a popisuje detailně možné alternativy chování, ze kterých si klient již vybírá sám.

3.Poradenský přístup může být:
- individualizovaný (což zvyšuje intenzitu psychického působení),
- preferující osobní emocionálnější přístup (či tendující k němu), který je méně závislý na použitých technikách,
- zdůrazňuje city a zážitky,
- vhodný spíše pro emocionální typ osobnosti klienta, který zřejmě vyžaduje osobnější přístup.
- systémový (tzn. beroucí v úvahu nejen např. studenta s potížemi v prospěchu, ale i jeho učitele, rodiče, případně i sourozence a kamarády jako určitý systém),
- preferující neosobní, racionální, poznávací přístup ke klientovi, zaměřený na techniky poradenství,
- zdůrazňuje rozum, logiku, řešení problému,
- vhodnější spíše pro racionální typ osobnosti.

V praxi však jde často o kombinaci obou přístupů nebo o jejich střídání případ od případu. Zdá se však, že poradce a klient mají vůči sobě vždy vysoce komplexní vztah, který nikdy není pouze poznávací, ale vždy do jisté míry i osobní, emocionální či iracionální.
V poradenství studijním a profesním se poskytují informace o vhodných studijních, pracovních a jiných příležitostech a interpretují se zde výsledky diagnostických zkoušek osobnosti.

Studijní úkoly, kontrolní otázky a náměty
1. Jaké druhy poradenství znáte?
2. Který přístup v oblasti výchovného poradenství považujete za optimální?
Doporučená literatura
1. Atkinsonová, R. L. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
2. Kohoutek, R. Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999.
3. Koščo, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24477
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse