Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Výklad a publicistický styl

Výklad a publicistický styl


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin českého jazyka přibližují využití a strukturu výkladu a po nastínění rysů publicistického stylu charakterizují jeden z jeho útvarů, fejeton.

Obsah

1.
Výklad
1.1.
Struktura
2.
Publicistický styl
2.1.
Fejeton

Úryvek

"KOMUNIKACE VÝKLAD
-slovníky, encyklopedie, odborná kritika, v referátech, učebnice
= slohový postup
struktura
-mluvený – oslovení, vytyčení tématu, rozvržení výkladu (struktura) - úvod
- rozvádíme myšlenky, které jsme již zmínili, bere v potaz námitky oponentů - stať
- stručné shrnutí, dát jim možnost zamyšlení, popřípadě diskuzi – závěr
-psaný
PUBLICISTICKÝ STYL
-aktualizace - aktualizovat nový výraz, přijít s něčím novým
-automatizace – běžný výraz
-tyto dva procesy se prolínají – přijde nový výraz a poté se zautomatizuje
FEJETON – Neruda zavedl fejeton do české literatury, původně vypadali tak, že se vkládali na samostatný list papíru u článku, později do poznámek pod čarou, nyní je součástí textu
- fejetonisté – Čapek, Křesťan
- cíl = pobavit ale upozornit na závažný společenský problém
- stojí na práci s jazykem, na slovních hříčkách, máme více méně volnou ruku (můžeme použít nespisovnost, hovorovou češtinu, expresiva, prostě okořenit)
- autor udržuje kontakt se čtenářem „Teď si čtenáři říkáš, že…“
- Název – musí motivovat čtenáře k tomu, aby četl dál, ale nesmí obsahovat příliš mnoho!
- Úvod – pošťouchnout čtenáře dál
- Závěr – fejeton by měl mít nějakou pointu (to je důležité)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5174011f020dc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vyklad_publicisticky_styl.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse