Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vylodění v Normandii

Vylodění v Normandii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje obecné znaky vylodění v Normandii a popisuje situaci na plážích Omaha, Utah a u měst Caen a Melville. Jádro práce tvoří vyjmenování tří hlavních důvodů vedoucích k nutnosti vylodění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bylo vylodění v Normandii nutné?
3.
Technika
4.
Průběh bitvy
5.
Důvody vedoucí k vylodění
5.1
Otevření druhé fronty
5.2
Politická situace
5.3
Zastavení vývoje německé technologie

Úryvek

“ Byla nutná invaze v Normandii a tím spojená smrt mnoha tisíců vojáků spojených armád, především Britů, Američanů, Francouzů a Kanaďanů?
Touto otázkou jsem se začala zabývat. Při první zmínce „oslav“ 60.výročí začátku jedné z největších válečných operací všech dob.
Perfektní připravená válečná operace potřebovala léta příprav, válečná technika připravená na míru vylodění bez přístavu, který byl uměle vytvořen a na některých částech pláže je k vidění dodnes, čítala 4126 výsadkových lodí, 1213 válečných lodí, 13743 letounů a 20 tis. vozidel.
Bobbins- česky cívka-vozidla kladoucí koberce. Tank Churchill před sebe kladl pytlovinu z juty, vyztuženou ocelovými tyčemi a mohl tak lépe manévrovat v písku a jílovité půdě.
Sherman M4- sherman krab- razil si cestu minovým polem pomocí jakéhosi cepu, který bičoval půdu ocelovými řetězy zakončenými koulemi. Likvidoval tak miny.
Churchill AVRE- též Fascine, česky Hatě. Nesl balíky dřeva, pomocí níchž překonával protitankové příkopy
Mostní tank- tank bez otočné věže, který se dokázal roztáhnout jako rampa do délky 15 metrů.
To je ukázka techniky, kterou jsem schopna aspoň z části pochopit.
Krátce po půlnoci 6.června 1944 přistávaly první stovky amerických a britských výsadkářů, část jejich výzbrojí zmizela v hlubinách nepokojné letní noci.
Tak začala snad jediná bitva za celé století, v níž mohli generálové jen naplánovat útok a vydat rozkaz. Pak si Eisenhower mohl už jen číst své oblíbené kovbojky a čekat, vše záviselo jen na vojácích a nižších důstojnících- na 150 tisících mužů.
Britský plukovník Otway měl se svými výsadkáři zničit baterii těžkých děl v opevnění u vesničky Merville. Shromáždil jen 1/5 praporu. Přesto udeřil a vyhrál. V boji však ztratil 1/2 mužů.
Okolo 6:30 ráno se pásy spojeneckých tanků a taky vojáků zabořily do písku pláže Utah. Mezi 7:30-8:00 přistáli první vojáci na východním křídle (Caen).
Pobřeží se otřásalo výbuchy granátů a bomb. Britský generál Bernard Montgomery poslal nejdříve tanky nadnášené vzduchovými polštáři a až za nimi pěchotu(oproti původnímu plánu)
Svůj boj Němci prohráli již dříve, když. neuvěřili, že Spojenci zahájí útok na nacistickou „pevnost Evropa“ právě v Normandii. A tak v Normandii bylo zpočátku málo silných útvarů a útok zaskočil všechny německé velitele. Odpor v místech vylodění byl proto zpočátku slabý.
Postupně však sílil. Nejvíce to pocítili Američané. Na „krvavé Omaze“. První na pláž vstoupili ženisté, aby odstranili překážky a uvolnili cestu pro pěchotu a tanky. Na pláži Omaha tvořili celou třetinu první útočící vlny a 40 % z nich padlo v boji během prvního dne. Projít přes přírodní překážky oceánu, belgická vrata, talířové miny, minové rampy,české ježky zakončené vysokými příkrými svahy protkanými ostnatým drátem znamenalo pro mnoho vojáků jistou smrt. Přesto ti, kteří tou hrůzou prošli jsou hrdí, že pomohli urychlit konec války. Nejen naši letci mohou podat očitá svědectví o nadšení a chuti bojovat proti Hitlerově Německu, ale dokonce jsou známi i Češi, kteří se vylodili- Pravoslav Kubišta na východním křídle a Ladislav Jindra s Američany na pláži Omaha."

Poznámka

Práce je velmi stručná a nezabíhá do detailů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4762a249dfde0.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vylodeni_v_Normandii.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse