Výnosy

Kategorie: Účetnictví, Ekonomické - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce rozebírá výnosy, obsahuje i T-formu při účtování, detailněji jsou rozebrány hlavně výnosy v časovém rozlišení. Členění výnosů je dle různých kritérií, jedlotlivé účty výnosů jsou zde popsány, co se zde účtuje. V práci naleznete i mnoho praktických příkladů, u kterých snadno pochopíte účtování. Tato práce se hodí i jako maturitní otázka z účetnictví.

Obsah

1.
Charakteristika výnosů a jejich členění
2.
Zásady pro účtování výnosů
3.
Účtování výnosů, souvztažnosti
4.
Časové rozlišování výnosů
5.
Účtová skupina 61 a 62

Úryvek

"Výnosy
- charakteristika výnosů a jejich členění
- zásady pro účtování výnosů
- účtování výnosů, souvztažnosti
- časové rozlišování výnosů
- účtová skupina 61 a 62
1)Výnosy – výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření, jejich hlavní složku tvoří tržby za prodané výrobky, zboží, provedené práce a služby
- výnosy je třeba odlišovat od příjmů
Členění výnosů
- výnosy plynou zejména
a) z prodeje zboží a výrobků
b) z prodeje služeb
c) z využívání podnikových aktiv jinými osobami (úroky přijaté, licenční poplatky,
dividendy, nájemné přijaté)
d) zvláštní druhy výnosů účtované ve třídě 6.
- rozdíly plynoucí z rozdělení k rozvahovému dni reálnou hodnotou
- kurzové rozdíly, aktivace majetku, odpisy zaniklých závazků
- slevy a srážky např. pro špatnou jakost
- za výnosy se nepovažují zejména
a) zálohy na pořízení aktiv
b) DPH
c) kapitálové vklady podle obch.zákoníku
d) příjmy z výplaty zákl.kapitálu u podílníka
- pokud nepodléhá srážkové dani
- členění:
1. Podle výnosových druhů – podle účt.skupin v 6. účtové třídě
2. Daňové a nedaňové – zahrnované do základu daně
nezahrnované - jedná se většinou o výnosy zdaněny u zdroje srážkovou daní
např.dividendy, podíly na zisku se v kapit.společnostech účtují už zdaněny
tzn. nevstupují do základu daně 221/ 665 (666)
3. Podle výkazu zisku a ztrát
a) provozní – 60 - 64
- patří zde tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásob,
aktivace, přijaté smluvní pokuty a úroky, tržby z prodlení, zaúčtování rezerv a
opravných položek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30963
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse