Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) z Andragogiky

Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) z Andragogiky

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce. Otázky popisují současné pojetí andragogiky. Uvádí abecedně seřazený slovník všech souvisejících pojmů.

Obsah

1.
Andragogika – a její souvislost se sociální pedagogikou
2.
Celoživotní učení – pojem a jeho koncepce. UNESCO a celoživotní učení. Učící se společnost
3.
Vzdělávání dospělých v dokumentech Evropské unie. Koncepční dokumenty a legislativa ke vzdělávání dospělých v České republice
4.
Dospělý v procesu vzdělávání, jeho charakteristika ve vztahu k efektivitě vzdělávacího procesu. Docilita dospělých
5.
Vzdělavatel dospělých – podstata vzdělavatelského působení, požadavky na vzdělavatelskou způsobilost a jejich odraz v praxi
6.
Výukové metody ve vzdělávání dospělých – podstata, přehled, charakteristika výukových metod se zřetelem k efektivitě vzdělávacího procesu
7.
Organizační formy vzdělávání dospělých – přehled, aktuální trendy v rozvoji forem vzdělávání dospělých

Úryvek

"Andragogika

Samotný pojem andragogika pochází z řečtiny (andrós-muž a agové-vedení). Obecně lze říci, že se jedná o pedagogiku dospělých – pedagogickou disciplínu zabývající se výchovou
a vzděláváním dospělých.

Autor nejnovějších českých andragogických slovníků Zdeněk Palán definuje andragogiku :

Andragogika je věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé,

respektující všestranné zvláštnosti dospělé populace

a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací.

* Enkulturace - je starší termín vyjadřující prakticky totéž co socializace - uvědomělý
nebo neuvědomělý proces učení (výchovy, vzdělání), jímž si člověk osvojuje kulturu, hodnoty a normy dané společností.

Vývoj andragogiky

Za otce názvu disciplíny je považován německý vysokoškolský učitel Alexandr Knapp, který pojem andragogika poprvé použil ve spise Andragogika neboli vzdělávání v dospělém věku (1833).

Andragogické myšlení se jinak rozvíjelo v rámci příbuzných oborů, kdy o konstituování andragogiky jako svébytné vědní disciplíny můžeme hovořit od konce čtyřicátých let
20. století, zejména zásluhou Heinricha Hanselmanna (Švýcarsko) a Franze Pöggelera (Německo).

České andragogické myšlení se vyvíjelo do konce osmdesátých let 20. století v rámci
tzv. pedagogiky dospělých jako dílčí pedagogické disciplíny.

Konstituování české andragogiky je proto procesem emancipace disciplíny z pedagogiky.

Předmět andragogiky

Základním tématem andragogiky je záměrné utváření osobnosti dospělého jedince – jeho edukace.

Činitelé edukačního procesu

Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o skupinovou, případně hromadnou výuku, jsou jako činitelé edukačního procesu obvykle uváděni :

a) vzdělavatel – učitel, lektor, školitel, instruktor, trenér, apod.,

b) vzdělávaný – studující, účastník vzdělávací akce (kursu, školení, apod.),

- jeho pozice v edukačním procesu se od žáka-dítěte odlišuje a má charakter
spíše partnera v rovnocenné interakci vzdělavatel – vzdělávaný,

- od žáka-dítěte se odlišuje řadou specifických rysů – životní, pracovní
a dosavadní studijní zkušenosti (včetně učebního stylu), zdravotní stav (například slábnoucí sluch), postoje okolí dospělého k jeho vzdělávání, aj."

Poznámka

Tato práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14640
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse