Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výroba kyseliny sírové

Výroba kyseliny sírové


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o obou způsobech výroby kyseliny sírové - o komorovém i kontaktním.
Uvádí jednotlivé kroky výroby. Předkládá možnosti průmyslového využití kyseliny sírové.

Obsah

1.
Výroba kyseliny sírové
1.1.
Kontaktní způsob
1.1.1.
Jednotlivé kroky kontaktního způsobu výroby kyseliny sírové
1.2.
Komorový způsob
1.2.1.
Jednotlivé kroky komorového způsobu výroby kyseliny sírové
2.
Průmyslové použití kyseliny sírové (graf)

Úryvek

"Výroba kyseliny sírové

Kyselina sírová se průmyslově vyrábí dvěma způsoby: V současné době nejpoužívanějším způsobem je tzv. kontaktní způsob (ten slouží k výrobě velmi čisté a koncentrované kyseliny sírové) a dále komorový způsob (ten se dnes již prakticky nepoužívá; jeho produktem je poněkud znečištěná kyselina sírová, nepříliš koncentrovaná – asi 70%, používaná hlavně pro výrobu umělých hnojiv).

Kontaktní způsob
1. Prvním krokem kontaktního způsobu je výroba oxidu siřičitého. Ten se nejčastěji vyrábí spalováním volné síry (přesněji roztavením síry a vstřikováním do pícky, kde se slučuje s kyslíkem), sulfanu nebo pražením sulfidů (např. pyritu):
S + O2 SO2
2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
4FeS2 + 11O2 8SO2 + 2Fe2O3

2. Oxid siřičitý, zbavený nečistot (S, FeS2, Fe2O3 aj.) proudí do tzv. konvertoru. V konvertoru přichází do styku s katalyzátorem, kterým bývá nejčastěji oxid vanadičný lisovaný do tablet nebo poplatinovaný azbest (dnes se již prakticky nepoužívá). Do konvertoru je vpouštěn i kyslík. Reakce oxidu siřičitého s kyslíkem za normální teploty a bez katalyzátoru probíhá velmi pomalu, avšak v konvertoru, kde je teplota kolem 500° C a za katalýzy probíhá tato reakce dosti rychle. Reakce oxidu siřičitého s kyslíkem je exotermická a zvratná:
2SO2 + O2 2SO3 ΔH = -196 kJ

3. Vzniklý oxid sírový proudí z konvertoru do absorbéru. Zde by teoreticky stačilo jeho rozpuštění ve vodě, oxid sírový však s vodou reaguje poněkud bouřlivě. Je ale také dobře rozpustný v koncentrované kyselině sírové. Rozpouštěním oxidu sírového v kyselině sírové vzniká asi 20% roztok kyseliny disírové (dýmavé kyseliny sírové neboli olea). Kyselina disírová na vzduchu uvolňuje bílé dýmy oxidu sírového. Z kyseliny disírové získáme kyselinu sírovou pouhým zředěním vodou:
SO3 + H2SO4 H2S2O7
H2S2O7 + H2O 2H2SO4"

Poznámka

Práce obsahuje chemické rovnice a graf. Čistý text tvoří cca 1,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ceeb5b3f304.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyroba_kyseliny_sirove.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse