Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vysoké pece Ostrava, a. s - softwarová podpora marketingu

Vysoké pece Ostrava, a. s - softwarová podpora marketingu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou softwarové podpory marketingu. Stručně firmu charakterizuje, a uvádí údaje o předmětu její činnosti. Graficky znázorňuje finanční ukazatele hospodaření firmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Typ činnosti
3.
Sídlo společnosti
4.
Velikost společnosti

Úryvek

"Úvod

Společnost VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. vznikla z rozhodnutí dvou nejvýznamnějších výrobců hutnického odvětví v české republice, zakladateli společnosti jsou NOVÁ HUŤ, a. s. a VÍTKOVICE, a. s. Rozhodnutí zakladatelů bylo provedeno jako významná součást procesu restrukturalizace obou podniků v té době s převažující účastí státu. Smyslem založení společného podniku bylo zejména vytvořit podmínky výhodné pro oba zakladatele v zásobení výrob základním polotovarem – surovým železem. Existence VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. umožňuje podniku VÍTKOVICE, a. s. ukončit bez obav výrobu ve vlastním vysokopecním závodě a vyhovět tak požadavku orgánů státní správy a místní samosprávy na vyřešení tohoto ekologického problému.
Projekt společného podniku byl naostro spuštěn založením společnosti dne 26. 6. 1996. Převzetí hospodářské činnosti pak bylo připraveno a skutečně proběhlo ke dni 1. 1. 1997.

Typ činnosti

Hlavní výrobek společnosti, surové železo, bylo v roce 1997 vyráběno v jakosti vycházející ze vzájemné dohody s dominantním odběratelem dle Technických dodacích podmínek. Snahou výrobce je v první řadě maximálně snížit obsah nežádoucích prvků ve finálním výrobku, jako je síra a fosfor. Přitom však musí být soustavně korigována optimální kombinace skladby vsázky z hlediska spotřeby kovonosných recyklovatelných odpadů a běžných základních surovin. Touto soustavnou činností je sledován jednak ekologický aspekt výroby a jednak minimalizace ceny vsázky při respektování požadavků odběratele na jakost a vlastnosti výsledného produktu.

Sídlo společnosti

Ostrava-Kunčice, Vratimovská 142, PSČ 707 02

Velikost společnosti

Společnost má 1261 zaměstnanců."

Poznámka

Mimo běžného souboru v MS Word (*doc), obsahuje práce také MS Excel (*xls), a MS Access (*mdb).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7marswpmvysokepece.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Vysoke_pece_Ostrava.doc (31 kB)
Vysoke_pece_Ostrava_data.mdb (122 kB)
Vysoke_pece_Ostrava_graf_popis.xls (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse