Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vyšší rostliny - mechorosty

Vyšší rostliny - mechorosty


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika mechorostů - stavba (kořínky, lodyžka, lístky), místa výskytu, životní cyklus. Rozmnožování - princip rodozměny. Třída játrovky - charakteristika, zástupci (porostnice mnohotvárná). Třída mechy - charakteristika - rašeliníky (stavba lístků, charakteristika), mechy, zástupci (dvouhrotec chvostnatý, měřík čeřitý, ploník, bělomech sivý, prutník stříbrný).

Obsah

1.
Charakteristika mechorostů
2.
Rozmnožování
3.
Třída játrovky
4.
Třída mechy

Úryvek

"- výtrusné,většinou suchozemské rostliny bez pravých pletiv
- najdeme je ve vlhčím prostředí, mohou žít ale i ve vysokých horách, na severu..obklopují suchá místa (kameny, zdi..), na stromech, půdě..
- nemají pravé cévní svazky – zachovány u některých jen ve sporofytu
- v životním cyklu převažuje gametofytem nad sporofytem
- gametofyt = stélka se skládá z: kořínky (upevnění)
: lodyžka
: lístky (pokryty kutikulou)
- rozvádění vodních roztoků nebo produktů asimilace zajišťují u většiny mechů a játrovek svazky protáhlých vodivých pletiv

 rozmnožování:
- pro mechorosty je typická rodozměna – střídání pohlavní a nepohlavní generace
- pohlavní generace (=gametofyt) se vyvíjí z n výtrusu → z něj vyroste mnohobuněčný vláknitý nebo lupenitý prvoklíček → z něho mechová rostlinka nesoucí pohlavní orgány s pohlavními buňkami (gametangia) Þ samčí pelatky (antheridia) a samičí zárodečníky (archegonia)
- samčí pohlavní buňky, dvoubičíkaté spermatozoidy, se ve vodném prostředí aktivně pohybují a vnikají do zárodečníku s jedinou vaječnou buňkou (oosféra)→ po oplození vznikne diploidní zygota, z níž se vyvíjí nepohlavní generace = sporofyt » noha, štět s tobolkou
- v tobolce dochází k redukčnímu dělení, vznikají haploidní výtrusy..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4404a700526f7.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
mechorosty.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse